Ćattāri ariya-saććāni

U prvom govoru posle probuđenja, Buda je svoje učenje na pali jeziku (kojim je možda sam govorio ili je na njemu njegovo učenje kasnije zapisano) sažeo u jednu jedinu sintagmu: ćattāri ariya-saććāni. Šta bi to moglo da znači?

Ove dobro poznate reči se redovno prevode kao “četiri plemenite istine”. Očigledno ćattari je srodno našem „četiri“ i tu nema nekih većih problema. Dalje sledi složenica ariya-saććani, koja je sastavljena od ariya = „plemenit“ i saćća = „istina“, s tim što ovaj nastavak „-āni“ označava da se radi o množini imenice srednjeg roda. Dakle, kad sve sklopimo, više je nego očigledno da Buda govori o “četiri plemenite istine”, zar ne? Ne.

Tačnije, nije baš tako sigurno kao što se nama čini. Veliki pāli filolog K. R. Norman kaže da bi to zapravo bilo „najmanje verovatno“ značenje. Kao argument, navodi tumačenja ove sintagme u komentarima, gde se daje nekoliko mogućih značenja, a kao poslednje i otuda najmanje verovatno dato je upravo ovo koje mi redovno koristimo „plemenita istina“. Pre toga, kažu komentatori, sintagma može značiti: „istina plemenitog“, zatim „istina plemenitih“, pa „istina za plemenitog“, tj. istina koja će nekog učiniti plemenitim itd.

Da bismo se približili razumevanju, a pošto se radi o složenici, jasno je da moramo prvo raspakovati značenje svake od dve reči koje je čine, a onda utvrditi njihov međusobni odnos, kako bismo došli do najverovatnijeg značenja koje ovaj spoj ima. Pojam saćća (sansk. satya) u Kanonu se koristi u značenju „istina“, ali isto tako i kao „stvarnost“, ono što realno postoji. U nekim od upanišada koje su nastale pre Bude, kao što je recimo Bṛhadāraṇyaka (2.3), govori se o dva oblika Brahmana: sat, koji je smrtan, i tyam, koji je besmrtan. U daljem tekstu se implicira da je ovaj drugi ono „stvarno iza stvarnog (sayasya satyam iti), to jest da satya obuhvata čitavu stvarnost, koja je dvostruka po svojoj prirodi. Ovde takođe postoji veza sa sat, u značenju egzistencije.

Što se tiče značenja našeg pojma (ariya-) saćća iz Budinog prvog govora, više je razloga zašto je malo verovatno da on ovde znači „istina“. Prvo, u govoru je jasno rečeno da drugu ariya-saćća treba napustiti. Svakako da ne bismo želeli da napustimo „istinu“, ali bismo mogli poželeti da napustimo problematičnu „stvarnost“ ili „činjenicu“. Drugo, rečeno je da je Buda razumeo: „Ovo je dukkha ariya-saćća“, a ne „Ariya-saćća je: ‘Ovo je dukkha’“, što bi bila verovatnija formulacija da se na saćća misli kao na istinu, čiji je sadržaj izražen rečima koje su pod jednostrukim navodnicima. Dalje, jedina stvar koja može biti „istina“ jeste neki iskaz, tvrdnja, nešto izraženo rečima. Nešto što je rečeno o dukkha, makar samo „ovo je dukkha“, može biti istinito ili ne, ali dukkha sama po sebi može biti jedino istinska, verodostojna stvarnost ili činjenica. I to bio najbolji prevod za termin saćća.

Ostaje nam na kraju prvi deo složenice: arya. Kao imenica, on označava nekog ko je plemenit. U brahmanizmu je bio rezervisan za članove prve tri od ukupno četiri društvene klase i odnosio se na čistotu porekla i socijalnu superiornost. U budizmu ovaj pojam menja značenje i ukazuje na duhovnu pročišćenost od loših sadržaja uma kao što su zavist, mržnja, bes itd. Tako je Buda „plemenit“, kao i svi oni koju su postali delom ili potpuno probuđeni za činjenice života. Dakle, biti plemenit u budizmu postaje nešto što postižemo svojim trudom i istrajnošću, a ne pukim činom rođenja u određenoj klasi, kao u brahmanizmu. Dalje, kao pridev, ariya znači „plemenit“. Otuda se i za Budin put prakse, koji od običnih ljudi stvara plemenite, kaže da je i sam „plemenit“. I dok „istina“ može biti „plemenita“, situacija se menja kada saćća znači „činjenicu“ ili „realnost“. Jedna od ariya-saćća je i ona druga, koja govori o izvoru dukkhe. Buda kaže da njega treba napustiti, što naravno teško može biti „plemenito“. Na osnovu svega da se zaključiti da arya u ovom kontekstu najverovatnije označava nekog ko je „duhovno oplemenjen“, a ne da je saćća plemenita. Iz toga se nameće zaključak da bi sintagmu ariya-saćća bilo najpreciznije prevesti sa „istinska stvarnost za duhovno oplemenjenog“. Tako su četiri ariya-saćća najvažnije kategorije egzistencije, čiju punu važnost razume samo duhovno oplemenjena osoba. Naravno, ovo je jedan od mogućih gledanja na stvari, ali siguran sam da i “četiri plemenite istine” ostati i dalje u opticaju.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s