Kontemplacija osećaja

U Satipaṭṭhana sutti Buda nam je ostavio instrukcije za četiri glavna tipa vežbanja i to kroz četiri oblasti na koje možemo da usmerimo pažnju i, posmatrajući svet u kojem živimo, učimo o tom svetu. Te četiri oblasti su telo, osećaji, um i sadržaji uma. Danas je najpopularniji metod vežbanja fokusiranje na telo, to jest na dah, kao jedan od objekata meditacije, mada ih ima još. Ali dah je nekako najpraktičniji. Uvek je sa nama. Mnogo ređe meditanti se odlučuju za drugu oblast po redu, a to su osećaji, vedanānupassana. I to je šteta. Jer su osećaji takođe dragocen učitelj.

Kada radimo vedanānupassanu, kontemplaciju osećaja, tada koristimo telesne senzacije i emocije kao objekat pažnje. Ali ono što takođe pokušavamo da uočimo je za nivo dublje od toga, a to su tri vrste bazičnih osećaja (na engleskom to prevode kao feeling tone) koji su zajednički imenitelj za sva ta iskustva. A to su prijatni osećaj, neprijatni osećaj i ni neprijatni ni prijatni, to jest neutralni osećaj. Pokušavamo da uočimo i razumemo mehanizam koji ih stvara, a on je vrlo dobro opisan u formuli uslovljenog nastanka (patiććasamuppāda): phassa paććaya vedana, kontakt rađa osećaj. Takođe pokušavamo da uočimo i razumemo šta je rezultat pojave tog osećava, što nam takođe otkriva formula uslovljenog nastanka: vedana paććaya tanhā, osećaj rađa žudnju.

Zašto je to važno? Zato što se na prelazu iz osećaja u žudnju nalazi najslabija karika celog lanca rađanja i umiranja, i na tom mestu lanac možemo prekinuti. To jest zaustaviti neprkidno kruženje u krugu samsare. Kako? Naravno, razumevanjem, znanjem. Jer kada razumemo pravu prirodu prijatnih, neprijatnih i neutralnih osećaja, a to je nestalnost, ne vezujemo se za njih, žudnja nema uporište, zato što su uviđamo toliko nepouzdani. Postaje nam jasno da to vezivanje može roditi jedino patnju. Kao kad bismo se jako vezali za divan cvet, koji će već sutra uvenuti. Ili na konjičkim trkama kladili na grlo za koje unapred znamo da nema šanse da pobedi. Dakle, kada razumemo kuda nas osećaji i vezivanje vode, da je sledeći korak žudnja, a onda neminovno i patnja, to razumevanje nas hladi od strasti, hladi od obmanutosti, i donosi sreću stišanosti, ohlađenosti, sreću unutrašnjeg mira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s