Živeti na pogodnom mestu

Prva reč patirūpadesavāso je složenica = pati+rūpa + desa + vāso

Ovde nam je za ovu priliku zanimljiva reč desa = mesto, oblast, jer znamo za sanskritsku verziju: deśa ili pradeśa. Sad vi mislite, kako znamo, kad ne znamo!? :))

Ali čuli ste za saveznu indijsku državu, kako mi pišemo, Utar Pradeš, što bi značilo Gornja oblast. Ili Madhya Pradeš = Srednja oblast, u samom srcu, dakle središtu Indije. Madhya je inače na paliju mađđha, pa otuda i Mađđhima Nikāya, “Zbirka govora srednje dužine”. E u Utar Pradešu nam je odmah i druga reč koju imamo u ovim stihovima u složenici maṅgalamuttama = najveći blagoslov. Dakle, mangala = blagoslov, a uttama je superlativ “najviši”. Odatle stižemo do uttara, što je komparativ viši, Eto sad znate i odakle imena našem prethodnom monahu Uttari i našem sadašnjem monahu Uttami. Posle “Višeg” nam je stigao “Najviši”! Mada je čovek prilično onizak, ruku na srce 🙂

Ima još jedna reč u ovim stihovima koja je zanimljiva, jer je u vezi sa našom: pubbe = pubba -> sansk. purva = prvo, prethodno. Ja sam preveo “iza sebe” u vremenskom smislu “prethodno”.

Vidimo takođe reč koja se nebrojeno puta ponavlja u Kanonu, a to je sammā = ispravno, pa tako imamo delove plemenitog osmostrukog puta, koji svi počinju sa sammā: sammā diṭṭhi, sammā saṇkappa itd. Kao što znamo, taj put se na paliju zove ariya aṭṭhangika magga. Plemeniti osmostruki put. Aṭṭhangika = aṭṭha + anga = osam udova ili osam delova. Na sanskritu je on ārya aṣṭāṅga mārga. E ovu reč aṣṭāṅga = osmostruki ili osam delova znaju ovi koji se bave jogom. Aštanga je naziv za Patanđalijevu klasifikaciju područja vežbanja u “Joga sutrama”: yama, niyama, āsana, prānāyāma, pratyāhāra, dhāraṇā, dhyāna i samādhi. Vidimo da su položaji, asane, samo jedna oblast. Šteta je što se po ovim silnim joga školama ne promovišu i otalih sedam, tako da ljudi misle da su asane sva joga koju treba da praktikuju. To kao kad bismo od osnovne škole imali samo jedan razred! 🙂

I na kraju, sredinom prošlog veka se pojavio novi, dinamičan stil joge, takođe nazvan aštanga joga, za koji njegov tvorac Pattabhi Jois tvrdi da je u potpunom skladu sa Patanđalijem. Neki tvrde suprotno. I ko bi ga sad znao. Mi se ovde samo bavimo rečima 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s