Prema kome osećate poštovanje?

E da vidimo šta danas imamo na meniju 🙂

Prva reč: gāravo je imenica načinjena od jedne druge imenice, a to je gārava = poštovanje. U paliju, kad se umesto “a” doda na kraj “o”, tada je to oznaka za osobu koja ima taj kvalitet. Dakle, gāravo bi bilo “onaj koji u sebi gaji poštovanje”. Inače svi vi znate ovu reč, samo što ne znate da je znate :))) Jer od nje potiče i izvorna srpska reč “guru”. Šta bismo mi da nam nije naših gurua, pogotovo onih sa fejsbuka! Pogubljeni bi bili načisto 🙂 Ali otkud je nastala reč guru, pitamo se sad!? Pa jednostavno, od reči “garu“, koja znači “težak, ozbiljan”. Od nje potiče i latinska “gravis” Dakle, guru je persona koja, očigledno, ima svoju težinu!

Isti princip dodavanja krajnjeg “o” kao sa prvom reči imamo i kod sledeće reči. Nivāta = skromnost, nivāto = onaj ko je skroman. Inače je takođe zanimljivo da nivāta na sanskritu znači i “zaštićen od vetra”. Kad si skroman, ne štrliš mnogo, pa nisi ni izložen “atmosferskim uticajima” 😀

Stižemo do još jedne zanimljive reči, a to je santuṭṭhi = zadovoljenost, spokojstvo. Čine je saṃ = prefiks koji pojačava značenje glavne reči + tuṭṭhi = zadovoljstvo, užitak. E sad, tuṭṭhi je nastalo od glagola tussati = biti zadovoljan, a on je opet u srodstvu sa sanskritskim glagolom istog značenja tuṣyati. E od ovog tušjati je verovatno nastala i naša reč “tišina”. Kad je čovek zadovoljan, on utihne, ne kokodače suviše :))) Zanimljivo da su i u ruskom te dve reči bliske: спокойный, молчаливый = onaj ko je spokojan, taj i muči, to jest ćuti 🙂

Ima ovde još jedna zanimljiva reč, a to je kataññutā = zahvalnost. Možemo je razdvojiti na kata + ññu + tā. Prvi deo “kata” je opet particip prošli od karoti = činiti, raditi. Dakle nešto kao “učinjeno”, a ovaj deo –ññu– smo već pominjali, jer je u vezi za korenom đña– = od kojeg je nastalo naše “znanje”. Kad sklopimo ta dva, ostaje značenje “on koji zna šta je učinjeno”, pa je zato zahvalan, ne zaboravlja dobrobiti koje su mu učinili drugi. Nemojte ih ni vi zaboraviti! Jer, kao što vidimo, Buda kaže da je to najveća sreća, najveći blagoslov! Ja se sa njim potpuno slažem. A vi?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s