Dobrota

Ako čovek učini dobro,
neka to ponavlja,
neka u tome uživa.
Srećno je gomilanje dobročinstava.

Dhammapada, 118

Činiti dobro je lako: trenutak namerne ljubaznosti ili napora da se bude malo strpljiviji. A plodovi takvih povoljnih postupaka su ono što nas čini zadovoljnim. Otuda nas Buda ohrabruje da sebi damo dovoljno vremena i okusimo plodove dobrote. Po pravilu pripisujemo vrednost osobinama kao što je oštroumnost ili popularnost, ali ne bi bilo loše da proverimo i vidimo da li nas investiranje energije u takve karakteristike zaista vodi do zadovoljenosti. Nije li možda činjenica da nas uporni pokušaji da izađemo kao pobednik ili budemo zapaženi vode do više nezadovoljstva? Nemojmo pretpostavljati da je negovanje dobrote teško ili da nema nikakav efekat.

S ljubavlju
monah Munindo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s