Koloritno uzbuđenje

Svako ko je malo bolje upoznao Budino učenje saznao je da u našem umu postoje tri korena iz kojeg raste sva naša patnja. To su žudnja (rāga), mržnja (dosa) i obmanutost (moha). Za ovaj put, bilo bi interesantno malo bolje pogledati ovu prvu reč – rāga. Evo šta kaže pali rečnik:

Rāga
1. boja, nijansa; kolorit, pigment
2. uzbuđenje, žudnja za nečim, pohlepa.

Ovaj pojam retko se javlja sam, već u kombinaciji sa dosa i moha, kao tri temeljna defekta karaktera: žudnja ili požuda (nekontrolisano uzbuđenje), zlovolja (bes) i pometenost (konfuzija). – Ova tri jahača apokalipse se pojavljuju i u kombinciji sa sličnim terminima, a svi prenose značenje različitih nijansi “žudnje za bivanjem” ili “žeđi za životom” (taṇhā itd.), svega onoga što je prepreka ka nibbāni. Otuda je napuštanje ove žudnje jedan od koraka ka dostizanju željenog cilja, a to je oslobođenje (vimutti) od patnje. Personifikovana, Rāga je jedna od tri kćerke Māre (Māradhītā), čija je uloga da nas drži vezane za krug preporađanja.

Dobro, sad kad znamo njeno generalno značenje, da pogledam poreklo ove reči. Nastala je od korena rađ- i rañđ- = blistati, svetleti, sijati; biti obojen (belom bojom). Iz ovog korena su nastali imenica rāga, ali i glagol rađeti = “boji, farba”. Ovde nailazimo na zanimljivu asocijaciju, jer žudnja kao da oboji naš um, koji je do tada bio proziran i čist. Tako naša percepcija takođe postaje obojena, iskrivljena, više ne vidimo stvari kakve zaista jesu, već kroz “obojene naočare”. I to je neka vrlo jarka boja, jer nas obuzima jarost, želimo po svaku cenu da dođemo do onoga što vidimo. Tek kad skinemo naočare, kad se um ponovo razbistri, obično shvatimo da to što smo tako opsesivno želeli baš i nije bilo vredno tolikih žrtava. Ali, kasno! Zato posle i kažemo da nas je neko “prefarbao”, to jest nasamario. U stvari, nasamarili smo sami sebe.

Istu reč rāga nalazimo i u sanskritu. U starijem, vedskom sanskritu ona ima značenje: 1. strast, ljubav, želja, ushićenje. U kasnijem, klasičnom sanskritu značenje je prošireno i na: 1. lepota, ljupkost, posebno glasa ili pesme; 2. melodija, harmonija “rāga” (kao posebna muzička forma).

Krišna i Arđuna na bojnom polju

No u sanskritu se dogodila permutacija prva dva glasa, pa tako stižemo do reči arđuna = beo, svetao, čist, srebrn”. Tu se naravno odmah setimo Arđune, glavnog lika Mahabharate. Čuveno je prijateljstvo između Arđune i božanstva Krišne, a produkt tog prijateljstva je naravno Bhagavad gita, koja beleži njihov razgovor pred odlučujući boj. E sad, šta mislite šta na sanskritu znači reč kṛṣṇa? Ako Arđuna znači “beo”, onda kṛṣṇa – pravilno zaključujete – može da znači jedino: “crno, tamno, tamnoplavo”. Dakle, kod ova dva junaka imamo kombinaciju svetla i tame, da ne kažem jinga i janga. Krišna je tako svuda predstavljan sa crnom ili plavom kožom. Kao uostalom i Višnu, čija je jedna od inkarnacija.

rimski srebrnjaci

Ali odlutasmo mi daleko od naše rāge! Dakle, etimologija nas posle sanskrita i Arđune dalje vodi do starogrčkog, gde nailazimo na reč argos, što opet znači “blistav beo, bleštav’, ali isto tako i “brz, agilan” (eto sad znate poreklo i reči “agilan”, ali je nikada ne biste povezali sa Budom 😂). E tu se lepo setimo i mesta Argos na Peloponezu (a može i ostalih uspomena sa letovanja u Grčkoj), jednog od najduže i danas nastanjenih mesta na svetu. Njegova istorija seže unazad čak 7000 godina! Iz grčkog, gde bismo drugde nego u latinski jezik, gde nalazimo srodnu reč kao što je argentum = srebro iliti “belo zlato”. I tako dalje, putovanju s rečima nema kraja.

Eto, zaputismo se mi od pohlepe i malo-pomalo stigosmo do srebra. Pa i nismo daleko odmakli!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s