Svesnost potpomaže naš duhovni život

( Kako ukrotiti divljeg slona i druge avanture sa svesnošću )

Alatke svesnosti su poziv da unesemo pažnju u niz malih životnih aktivnosti. One su naročito korisne ljudima koji bi da neguju svoj duhovni život u sred užurbanosti savremenog života. Zen majstor Suzuki roši je rekao: „Zen nije neka vrsta uzbuđenja, već koncentrisanje na naše svakodnevne poslove“. Praktikovanje svesnosti usmerava pažnju natrag na naše telo, ovaj trenutak, ovo mesto. I to upravo mesto na kojem nas može dodirnuti to večno sada koje nazivamo Božanskim. Kada smo pažljivi, cenimo svaki momenat života koji nam je dat. Svesnost je način izražavanja zahvalnosti za dar za koji se nikada ne možemo odužiti. Svesnost postaje neprekidna molitva zahvalnica.

Hrišćanski mistici govore o „življenju u neprekidnoj molitvi“. Šta bi to moglo značiti? Kako je to moguće, kad nas gazi neverovatan tempo savremenog života, kad stalno motrimo na neku prečicu, kad nemamo vremena za razgovor sa sopstvenom porodicom, a kamoli sa Bogom?

Istinska molitva nije moljenje za nešto, već osluškivanje. Duboko slušanje. Kada slušamo duboko, vidimo da nas čak i „zvuk“ sopstvenih misli ometa, čak nervira. Odloživši misli, ulazimo u jednu dublju unutrašnju tišinu i prijemčivost. Ako tu otvorenu tišinu možemo da održimo u našem središtu, kao naše središte, tada nismo zbunjeni nastojanjima da lociramo i odaberemo između mnoštva unutrašnjih glasova. Naša pažnja nije više zarobljena unutrašnjim emocionalnim kovitlacem. Usmerena je ka spolja. Tragamo za Božanskim u svemu što vidimo, osluškujemo Božansko u svemu što čujemo, osetimo Božansko u svemu što dodirnemo. Kako nam stvari dolaze u susret, reagujemo na pravi način i potom vraćamo u unutrašnju tišinu. To je život življen u poverenju, poverenju u Jedan um, u život kao neprestanu molitvu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s