Pitanje o preporađanju

(Iz knjige Pitanja kralja Milinde, poglavlje 2.6-8)

6. Pitanje o preporađanju

Kralj reče: “Poštovani Nāgaseno, da li se svako ponovo rodi?”

Monah odgovori: “Neki se ponovo rode, a neki ne.”

“Ko se to ponovo rodi, a ko ne?”

“Oni koji imaju u sebi nečistoće se ponovo rađaju. Oni koji su pročišćeni se ne rađaju.”

“Da li ćeš se ti, monaše, ponovo roditi?”

“Veliki kralju, ako u meni ima vezanosti, ponovo ću se roditi. Ako ih nemam, neću.”

“Mudro zboriš, Nāgaseno.”

7. Pitanje o mudroj pažnji

Kralj reče: “Poštovani Nāgaseno, ako se neko ne rodi ponovo, nije li to zbog mudre pažnje?”

“Da, zbog mudre pažnje, zbog celokupne mudrosti i zbog drugih dobrih kvaliteta.”

„Nisu li mudra pažnja i mudrost jedno te isto?“

„Ne, veliki kralju, mudra pažnja i mudrost nisu isto. Postoji pažnja u kozama, ovcama, volovima, kamilama i magarcima, ali mudrosti u njima nema.“

“Mudro zboriš, Nāgaseno.”

8. Pitanje o pažnji

Kralj ovako reče: “Poštovani Nāgaseno, šta je karakteristika pažnje, šta je karakteristika mudrosti?”

„Karakteristika pažnje, veliki kralju, jeste obuhvatanje, presecanje je karakteristika mudrosti.”

„Kako je to obuhvatanje karakteristika pažnje, kako je presecanje karakteristika mudrosti? Daj mi neki primer.“

„Veliki kralju, znaš li šta su žetoci?“

„Da, poštovani gospodine, znam.“

„A kako to žetelac žanje ječam?“

„Tako što levom rukom uhvati snop, a desnom uzme srp i njime ga preseče.“

„Onako kako, veliki kralju, žetelac levom rukom uhvati snop, a desnom uzme srp i njime ga preseče, isto tako asketa svojom pažnjom obuhvati um, a mudrošću sve nečistoće u njemu preseče. Na taj način, veliki kralju, obuhvatanje jeste karakteristika misli, a presecanje jeste karakteristika mudrosti.“

“Mudro zboriš, Nāgaseno.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s