Pitanje o vrlini

(Iz knjige Pitanja kralja Milinde, poglavlje 2.9-11)

9. Pitanje o vrlini

Kralj ovako reče: „Poštovani Nāgaseno, kada kažeš: ‘I zbog drugih kvaliteta‘, na šta misliš?“

„Na vrlinu, veliki kralju, poverenje, energiju, svesnost i koncentraciju. To su ti kvaliteti.“

„A šta je karakteristika vrline?“

„Podrška za sve druge kvalitete, to je karakteristika vrline. Za pet sposobnosti, pet snaga, elemente probuđenja, elemente puta, temelje svesnosti, ispravo nastojanje, osnove psihičkih moći, oslobođenja, zadubljenja i dostizanje koncentracije, za sve to je uz podršku vrline. Oslonjen na vrlinu, jogi uz pomoć vrline, našavši uporište u vrlini, razvija pet sposobnosti: poverenje, energičnost, svesnost, koncentraciju i mudrost.

„Daj neki primer.“

„Koje god semenke ili izdanci da rastu, bujaju, razvijaju se, sve te biljke to čine uz pomoć zemlje, našavši oslonac. Isto tako, veliki kralju, jogi uz pomoć vrline, našavši oslonac u vrlini, razvija pet sposobnosti: poverenje, energičnost, svesnost, koncentraciju i mudrost.“

„Daj mi još neki primer.“

„Veliki kralju, za svaki posao koji zahteva snagu, obavlja se uz pomoć zemlje, sa zemljom kao osloncem. Isto tako, veliki kralju, učvršćen u vrlini, jogi uz pomoć vrline, našavši oslonac u vrlini, razvija pet sposobnosti: poverenje, energičnost, svesnost, koncentraciju i mudrost.“

„Daj mi još neki primer.“

„Graditelj koji želi da podigne grad, prvo raskrči mesto, izravna ga, a pošto ukloni višak zemlje, ostatak nabije. Posle to mesto izdeli na delove i krene na takvoj zemlji da zida. Isto tako, veliki kralju, učvršćen u vrlini, jogi uz pomoć vrline, našavši oslonac u vrlini, razvija pet sposobnosti: poverenje, energičnost, svesnost, koncentraciju i mudrost.“

„Daj mi još neki primer.“

„Kao što akrobata koji želi da pokaže svoju veštinu, prekopa zemljište, ukloni kamenje, uravna i utaba to mesto, te na mekoj zemlji pokazuje šta ume, isto tako, veliki kralju, učvršćen u vrlini, jogi uz pomoć vrline, našavši oslonac u vrlini, razvija pet sposobnosti: poverenje, energičnost, svesnost, koncentraciju i mudrost.

Ovako je rekao Blaženi:

‘Čovek učvršćen u vrlini, znalac,
što razvija um svoj i mudrost,
monah marljiv i oštrouman
tek on može taj čvor razvezati.
To je oslonac, kao zemlja svim bićima,
i koren iz kojeg raste svako dobro.
Kapija je to ka učenju svih pobednika,
ono što je u pātimokkhi kao vrlina zapisano.

„Mudro zboriš, Nāgaseno.“

10. Pitanje o poverenju

Kralj reče: „Poštovani Nāgaseno, koja je karakteristika poverenja?“

„Smirenje i nadahnuće su karakteristika poverenja.“

„A kako je to smirenje karakteristika poverenja?“

„Kada raste, poverenje uklanja prepreke, i tako se um oslobađa prepreka, jasan, blistav i nezamućen. Na taj način je smirenje karakteristika poverenja.

„Daj neki primer.“

„To je kao kada veliki vladar na čelu svoje četiri vojske, prevalivši dugi put, pređe preko neke rečice. I pošto su kroz nju prošli slonovi, konji, kočije i pešadija, ona ostane zamućena, uskomešana, mutna i blatnjava. Onda kralj naredi: ‘Hajdete, zahvatite mi vode, ožedneo sam!‘ I možda uz sebe ima dragulj koji bistri vodu, pa kad sluge donesu posudu sa vodom, ubace ga unutra. A one alge, travke i pena u vodi nestanu, mulj se slegne i voda postane jasna, blistava i nezamućena. Onda sluge prinesu posudu kralju: ‘Evo vode, vaše visočanstvo, ugasite žeđ‘.

„Kao što je ta voda, takav je um. Ti ljudi su poput jogija, a alge, travke i penu treba videti kao nečistoće uma. Kao što je dragulj koji vodu čini čistom, takvo je poverenje. Baš kao što kad se u vodu stavi dragulj, pa alge, travke i pena u vodi nestanu, mulj se slegne i voda postane jasna, blistava i nezamućena, isto tako, veliki kralju, kada raste, poverenje uklanja prepreke, i tako se um oslobađa prepreka, jasan, blistav i nezamućen. Na taj način je smirenje karakteristika poverenja.

„Mudro zboriš, Nāgaseno.“

11. Pitanje o nadahnuću

„Poštovani Nāgaseno, kako je to nadahnuće karakteristika poverenja?“

„Veliki kralju, kao kada jogi vidi oslobođenje uma kod nekog drugog, bilo da je onaj koji je ušao u tok, jednom povratnik, ne-povratnik ili arahant, te postane nadahnut da uloži napor, da zadobije ono što još nije dobio, dosegne ono što još nije dosegao, ostvari ono što još nije ostvario. Na taj način je nadahnuće karakteristika poverenja.

„Daj neki primer.“

„Veliki kralju, to je kao kad veliki oblak izlije obilnu kišu nad planinom, te voda jurne niz padinu, ispuni sve šupljine, otvore i uvale, a potom i reku, potopivši i njezine obale. A velika grupa ljudi naiđe i ne znajući gde je reka duboka, a gde je gaz, u strahu i zbunjeni stoje na jednoj obali. Onda neki čovek, uzdajući se u sopstvenu snagu i veštinu, dobro se opaše, skoči u reku i pređe na drugu obalu. Videvši gde je prešao, i ostali pređu za njim. Na isti način, veliki kralju, kada jogi vidi oslobođenje uma kod nekog drugog, bilo da je onaj koji je ušao u tok, jednom povratnik, ne-povratnik ili arahant, postane nadahnut da uloži napor, da zadobije ono što još nije dobio, dosegne ono što još nije dosegao, ostvari ono što još nije ostvario. Na taj način je nadahnuće karakteristika poverenja.

Ovako je Blaženi rekao u nenadmašnoj Saṁyutta nikāyi:

‘Poverenjem se prelazi bujica,
marljivošću more uskomešano.
Energičnošću se okean patnje prelazi,
mudrošću sebe pročišćujemo.‘

„Mudro zboriš, Nāgaseno.“

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s