Prvo poglavlje završeno!

Malo pomalo i evo, ovim kompletiram prevod prvog poglavlja knjige Pitanja kralja Milinde, koje inače možete naći ovde. Malo se odmorimo, pa ćemo nastaviti dalje, nadam se.

12. Pitanje o energiji

Kralj reče: „Poštovani Nāgaseno, šta je karakteristika energije?“

„Veliki kralju, podrška je karakteristika energije. Kada su poduprte energijom, nijedna dobra osobina ne nestaje.“

„Daj neki primer.“

„Baš kao što čovek kuće koje su sklone padu podupre novim komadom drveta, pa se tako poduprte one ne sruše, isto tako je podrška karakteristika energije. Kada su poduprte energijom, nijedna dobra osobina ne nestaje.“

„Daj još neki primer.“

„Baš kao kad bi se mala armija našla pred porazom od velike. Ali onda kralj naredi povlačenje, te je pregrupiše i pridoda nove trupe kao podršku, tako da mala armija porazi onu veliku. Na isti način, veliki kralju, podrška je karakteristika energije. Kada su poduprte energijom, nijedna dobra osobina ne nestaje.

Ovako je Blaženi rekao: ‘Ispunjen energijom, plemeniti učenik napušta ono što je štetno i razvija ono što je korisno. Odustaje od onoga što je za kritiku i razvija ono što je za pohvali. Na taj način svoju čistoću čuva‘.“

„Mudro zboriš, Nāgaseno.“

13. Pitanje o svesnosti

Kralj reče: „Poštovani Nāgaseno, šta je karakteristika svesnosti?“

„Veliki kralju, podsećanje i zadržavanje su karakteristika svesnosti.“

„Na koji način je to podsećanje karakteristika svesnosti?“

„Kada se svesnost pojavi, ona nas podseti na suprotnosti kakve su korisno i štetno, ono što je za pohvalu i ono što je za kritiku, nisko i plemenito, tamno i svetlo: ‘Ovo su četiri temelja svesnosti, ovo su četiri ispravna napora, ovo su četiri osnove duhovne moći, ovo je pet sposobnosti, ovo je pet snaga, ovo je sedam elemenata probuđenja, ovo je plemeniti osmostruki put, ovo je koncentracija, ovo je uvid, ovo je znanje, ovo je oslobođenje. Na osnovu toga, jogi se upušta u stvari u koje se treba upustiti i ne upušta u one suprotne, sledi one koje treba slediti i ne sledi one suprotne. Tako je, veliki kralju, podsećanje karakteristika svesnosti.“

„Daj neki primer.“

„Baš kao što rizničar podseća pravednog kralja na bogatstvo koje ima, i ujutro i uveče: ‘Vaše visočanstvo, imate toliko i toliko slonova, toliko konja, kočija, vojnika, toliko sirovog zlata, a toliko prečišćenoga. Neka vaše visočanstvo zapamti šta sve ima.‘ A kralj onda pregleda svoje bogatstvo. Na isti način, svesnost kada se pojavi, ona nas podseti na suprotnosti kakve su korisno i štetno, ono što je za pohvalu i ono što je za kritiku, nisko i plemenito, tamno i svetlo. Tako je, veliki kralju, podsećanje karakteristika svesnosti.“

„A kako je to zadržavanje karakteristika svesnosti?“

„Veliki kralju, kada se svesnost pojavi, ona istražuje osobine korisnih i štetnih stvari: ‘Ove stvari su korisne, ove stvari su štetne, ove stvari pomažu, ove odmažu‘. I tako, jogi odbaci štetne stvari, a one korisne drži na umu, odbaci one koje odmažu, a one koje pomažu drži na umu. Tako je zadržavanje karakteristika svesnosti.“

„Daj neki primer.“

„Baš kao što kraljev savetnik zna šta je korisno i šta je štetno za kralja: ‘Vaše visočanstvo, ovo jeste korisno, ovo jeste štetno, ovo pomaže, a ovo odmaže‘. I tako, odbaci štetne stvari, a one korisne drži na umu, odbaci one koje odmažu, a one koje pomažu drži na umu. Na isti način, kada se svesnost pojavi, ona istražuje osobine korisnih i štetnih stvari: ‘Ove stvari su korisne, ove stvari su štetne, ove stvari pomažu, ove odmažu‘. I tako, jogi odbaci štetne stvari, a one korisne drži na umu, odbaci one koje odmažu, a one koje pomažu drži na umu. Tako je zadržavanje karakteristika svesnosti.

Ovako je Blaženi rekao: ‘Monasi, kažem vam, svesnost je korisna u svakoj stvari‘.“

„Mudro zboriš, Nāgaseno.“

14. Pitanje o koncentraciji

Kralj reče: „Poštovani Nāgaseno, šta je karakteristika koncentracije?“

„Veliki kralju, karakteristika koncentracije je da predvodi. Kakvih god dobrih osobina da ima, koncentracija je povrh svih njih, one su sustiču u koncentraciji, vode ka koncentraciji, naginju koncentraciji.“

„Daj neki primer.“

„Kao kod zgrade sa šiljastim krovom, kakvih god greda koje drže krov da ima, sleme je povrh svih njih, one se sustiču u slemenu, vode ka njemu, naginju na njemu. Isto tako, kakvih dobrih osobina da ima, sve njih predvodi koncentracija, one su sustiču u koncentraciji, vode ka koncentraciji, naginju koncentraciji. Tako je predvođenje karakteristika koncentracije.

„Daj još neki primer.“

„Sa kolikom god vojskom da kralj krene u boj, sa slonovima, konjicom, bornim kočijama ili pešadijom, kralj će biti povrh sve te vojske, ona se sustiče u njemu, vodi ka njemu, naginje ka njemu, ona s eoko njega okuplja. Isto tako, kakvih god dobrih osobina da ima, koncentracija je povrh svih njih, one su sustiču u koncentraciji, vode ka koncentraciji, naginju koncentraciji. Tako je predvođenje karakteristika koncentracije.

Ovako je Blaženi rekao: ‘Monasi, razvijajte koncentraciju. Koncentracija prepoznaje stvari kakve zaista jesu‘.“

„Mudro zboriš, Nāgaseno.“


16. Pitanje o nastajanju jedinstvene koristi

Kralj ovako reče: „Poštovani Nāgaseno, sve ove stvari o kojima sam te pitao su različite. Ali da li one stvaraju jednu zajedničku korist?“

„Da, veliki kralju, te stvari jesu različite, one stvaraju jednu zajedničku korist.“

„Kako to? Daj neki primer.“

„Baš kao što armija, sačinjena iz različitih delova – slonovi, konjica, bojne kočije i pešadija – jeste različita, ali stvara jednu zajedničku korist, pobeđuje u boju, isto tako, veliki kralju, te stvari jesu različite, one stvaraju jednu zajedničku korist.“

“Mudro zboriš, Nāgaseno.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s