Pogrešna gledišta

Pre svega da kažem da su me obradovali svi koji su mi pisali, tražeći savet kako da započnu ili da se ustale u praktikovanju meditacije. Nadam se da sam i ja njih obradovao svojim odgovorom. Naravno, nije lako krenuti da menjamo svoje navike, ali to je ujedno put radosti, koji ima svoj kraj u stanju unutrašnjeg mira. Alternativa je da nastavimo da uvek iznova ponavljamo iste greške i sebe i druge činimo još nesrećnijima. E taj put nema kraj! Patnja je okean bez dna. Srećno vam svima putovanje!

A pošto je danas dan punog meseca, kao podsticaj na tom putu stižu nam razmišljanja našeg dragog učitelja Muninda:

U ispravnom vide pogrešno,
a u pogrešnom vide ispravno.
Kad tako pogrešno vide stvari,
bića u mnoge nevolje srljaju.

Dhammapada, 318

Način na koji vidimo stvari definiše i to kako se prema njima odnosimo. Ako, na primer, ležanje na suncu smatramo prijatnim, tada ćemo možda sate i sate provesti napolju, upijajući toplinu. Međutim, ako saznamo da preterano izlaganje pogrešnoj vrsti ultraljubičastog zračenja sa sobom nosi povećan rizik od raka kože, veća je verovatnoća da ćemo sebe zaštiti od toga. I pored toga što nam je misao o ležanju na suncu i dalje privlačna. Na suptilnijem nivou, ako čvrsto držanje za misli koje u nama izazivaju ogorčenje smatramo na neki način korisnim, tada smo skloni da ostanemo njima zaokupljeni. Ako, pak, proučavamo Budinu pouku o putu svesnosti do tačke kada uviđamo da biti zarobljen ogorčenjem vodi do konfuzije i potištenosti, tada ćemo radije napustiti takvu negativnost. I u tom napuštanju ćemo možda pronaći novi nivo zadovoljenosti.

S dobrim željama
ađan Munindo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s