Kurs budističke etike

“Ispred svakog bića ukloni svoj štap
da ne povrediš nijedno od njih…”

Budizam je odgovor na ono što je u suštini jedan etički problem, a to je večno pitanje pred kojim se svako od nas nađe: kako da na najbolji način proživim život koji imam?

Zato ćemo na našim redovnim onlajn okupljanjima nedeljom, počev od naredne, pokušati da se kroz seriju od šest predavanja bolje upoznamo sa odgovorima koje je Buda ponudio, gradeći jednu specifičnu filozofiju morala, ali i skup praksi koje su njen vidljivi izraz. U isto vreme, posvetićemo pažnju posebnim aspektima primene budističke etike u odnosu na savremena pitanja kakva su odnos prema prirodnom okruženju i životinjama, ekonomija i radna etika, konflikt i nasilje, eutanazija, abortus i samoubistvo, budistički stav u vezi sa odnosima među polovima i slično.

Prvo predavanje, 30. avgusta u 16:30, uvešće nas u svet budističke etike i upoznati sa osnovnim principima na kojima ona počiva. Tako ćemo biti u prilici da sebi na pravi način definišemo ključne etičke vrednosti i promišljamo njihovu primenu u sopstvenom životu.

Ako vas tema zanima, pridružite nam se preko ovog (direkt browser) ili ovog linka (instaliraće vam posebnu Zoom aplikaciju, ako je već nemate na računaru).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s