Svaki dan započni ovim rečima

Savetuje nas iz dubina vanvremenog mudri Marko Aurelije:

Svaki dan započni ovim rečima: Danas ću sresti ljude koji su nezahvalni, arogantni, skloni obmanjivanju, zavisti i neprijateljstvu. Ljudi su takvi zato što ne razumeju šta je dobro, a šta loše. Ali u meri u kojoj sam ja sam razumeo da je prava prirodu dobroga u tome da je lepo i plemenito, a lošega da je sramotno, da je i čovek koji je pogrešio moj srodnik, nalik meni ne samo fizički, već i po razumu i svom udelu u božanskom – u meri u kojoj sam sve to shvatio, nijedan od njih mi ne može nauditi, jer me ne mogu navesti na ono što jeste sramotno i unižavajuće. Niti se mogu naljutiti na svoga brata, ni mrzeti ga, jer mi smo stvoreni da sarađujemo, baš kao dva stopala ili ruke, dva kapka ili gornja i donja vilica. Raditi jedan protiv drugoga je protivno prirodi, a upravo to se događa kada se u srdžbi okrenemo jedan protiv drugoga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s