Nije lako

PUN MESEC, 2. oktobar 2020.

Nije lako onima sa savešću,
koji skromno žive,
čistoga uma i u osami,
dosledni vrlini, na Istinu motreći.

Dhammapada, 245

Ako pročitamo ove Budine stihove i osetimo olakšanje, razlog može biti u tome što smo makar na trenutak napustili ideju da bi uvek trebalo da se osećamo opušteno i srećni. Kada je u pitanju Dhamma, osećaćemo se istinski opušteni samo kada smo završili svoj posao i postali oslobođeni svake navike vezivanja. Kada pogledamo ovaj svet i vidimo kako nekada ljudska bića postupaju, razumljivo je da osetimo tugu. Vrlo je verovatno da na očigledno pomanjkanje integriteta, skromnosti i sposobnosti rasuđivanja naša prirodna senzitivnost reaguje osećanjem razočarenja: sigurno da možemo da uradimo mnogo bolje od toga. Osećati tugu, ali se ne izgubiti u njoj, slično je kao da se ogrejemo vatrom, a da nas ona ne opeče. Sve dok ne osetimo tu tugu, nećemo biti u stanju da osetimo saosećanje.

Sa dobrim željama
ađan Munindo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s