Budizam u Mjanmaru

O ovoj temi sam pisao na blogu, ali bih sada želeo da vam skrenem pažnju na seriju predavanja o istoj toj temi. Serija započinje predavanjem pošt. Dhammasamija, koje daje generalnu sliku i namenjeno je, verujem, najširoj publici. Ostala predavanja su o posebnim temama i tiču se bogate budističke tradicije koja se pre svega ogleda u mnogobrojnim studijama pali jezika, razvijanju raznovrsnih i unikatnih metoda meditacije, kao i proučavanja abhidhamme, koja se u Mjanmaru smatra najvrednijim delom Pali kanona.

Ukoliko želite da pratite neko od ovih predavanja preko zooma, prijavite se preko ovog linka.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s