Dolazak do istine smirenjem, ne otkrovenjem

U Pali kanonu nailazimo na više Budinih razgovora sa asketom Vaććhagotom, koji je kasnije postao thera, starac, neko ko je razvio znanje o Dhammi. Ali pre nego što je to postao, Vaććha je bio vrlo radoznao i mučila su ga različita pitanja. Baš kao i nas same. Tako u jednom od tih sačuvanih razgovora, možda najpoznatijem (MN 72), on postavlja pitanje o enigmi koja i danas muči radoznale: „Ako probuđenje znači izlazak iz kruga preporađanja, gde u stvari Bude i ostala probuđena bića odlaze posle smrti?“. Evo kako je tekao ovaj vrlo instruktivan dijalog, koji nam jasno pokazuje dve stvari: 1. Ako želimo da dođemo do pravog odgovora, moramo dobro razmisliti na koji način formulišemo svoje pitanje i 2. Dolazak do pravog odgovora isto tako podrazumeva buđenje ne samo našeg logičkog, već i „nadlogičkog“, intuitivnog uma, onog osećaja za istinu krajnje stvarnosti koji dolazi sa stabilizovanjem svesnosti. Ali da čujemo šta nam kažu ova dva sagovornika:

„Kada je monahov um oslobođen, učitelju Gotama, gde se on ponovo javlja [posle smrti]?”
„Termin ‘ponovo se javlja’ nije dobar, Vaććha.”
„Onda se on ne pojavljuje, učitelju Gotama?”
„Termin ‘ne pojavljuje se’ nije dobar, Vaććha.”
„Onda se on i pojavljuje i ne pojavljuje, učitelju Gotama?”
„Termin ‘i pojavljuje i ne pojavljuje’ nije dobar, Vaććha.”
„Onda se on niti pojavljuje, niti ne pojavljuje, učitelju Gotama?”
„Termin ‘niti pojavljuje, niti ne pojavljuje’ nije dobar, Vaććha.”

Vaććhagottu ovi odgovori nisu odveli bliže istini, jer je još uvek u zamci svojih preubeđenja.

„Sada sam potpuno zbunjen, učitelju Gotama, sada sam u konfuziji, nestalo je sve ono veliko poverenje koje sam stekao u učitelja Gotamu kroz ranije razgovore.”

Na ovo Buda primenjuje svoj ili sokratovski, „babički“ metod porađanja istine kroz uvid samog sagovornika, a ne tako što će mu je servirati i reći: „Evo je pilula. Sad još samo da je progutaš i svi problemi rešeni!“:

„S razlogom si zbunjen, Vaććha, s razlogom si u konfuziji. Jer ovo učenje, Vaććha, jeste duboko, teško ga je sagledati i teško razumeti, mirno je ono i uzvišeno, nesaznatljivo pukim rezonovanjem, tanano, mudri treba da ga lično dožive. Teško ti je da ga razumeš, jer se držiš drugačijeg gledišta, prihvataš drugačije učenje, odobravaš drugačije učenje, drugačije sebe vežbaš i slediš drugog učitelja. Zato ću sad nešto da te pitam, Vaććha. A ti odgovori kako misliš da treba.

Šta misliš, Vaććha? Zamisli da pred tobom gori vatra. Da li bi znao: ‘Ovo je vatra što preda mnom gori?’”

„Znao bih, učitelju Gotama.”

„Ako bi te neko pitao, Vaććha: ‘Ta vatra što pred tobom gori, na osnovu čega ona gori?’ – kad bi te tako pitali, šta bi odgovorio?”

„Kad bi me tako pitali, učitelju Gotama, odgovorio bih: ‘Ova vatra što preda mnom gori, gori na osnovu trave i pruća.’”

„Ako bi onda ta vatra pred tobom bila ugašena, da li bi znao: ‘Ova vatra preda mnom je ugašena?’”

„Znao bih, učitelju Gotama.”

„A ako bi te neko pitao, Vaććha: ‘Pošto je ta vatra pred tobom ugašena, na koju stranu je otišla: na istok, zapad, sever ili na jug?’ – kad bi te tako pitali, šta bi odgovorio?”

„To pitanje nema smisla, učitelju Gotama. Vatra gori na osnovu goriva, koje je trava i granje. Kad je ono potrošeno, ako se ne doda novo gorivo, pošto više nema goriva, ona se smatra ugašenom.”

„Isto tako, Vaććha, i Tathāgata je napustio taj materijalni oblik pomoću kojeg bi onaj ko opisuje Tathāgatu mogao da ga opiše; sasekao ga u korenu, načinio poput palminog panja, uklonio ga, tako da se u budućnosti više ne može javiti. Tathāgatu više nije moguće poistovetiti s materijalnim oblikom, Vaććha, on je dubok, nemerljiv, nesaglediv poput okeana. Termin ‘ponovo se javlja’ nema smisla, termin ‘ne pojavljuje se’ nema smisla, termin ‘i pojavljuje se i ne pojavljuje se’ nema smisla, termin ‘niti se pojavljuje, niti se ne pojavljuje’ nema smisla.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s