Nepovređivanje

PUN MESEC – 29. decembar 2020.

Za one što povređuju druga bića
ne može se reći da su dosegli

istinsku plemenitost. Jer oni koji to jesu,
pred svakim bićem svoj štap uklonili su.

Dhammapada, 270

Kada je jednom poverenje u mogućnost probuđenja čvrsto ustaljeno u našim srcima, spremni smo da olabavimo vezanost za ideju cilja i malo pažljivije se posvetimo stvarnosti oko sebe. To je trenutak da osetimo tlo pod nogama i napustimo maštanja o tome kakav bi život bio kada bismo dosegli slobodu. Ako se suviše jako držimo ideja o budućnosti, blokiramo svoju prijemčivost za ovde i sada. Uprkos težnji da se oslobodimo svega što je štetno i egoistično, možda povređujemo bića koja su kraj nas. Ideja negovanja nepovređivanja možda ne izgleda inspirativno koliko težnja ka slobodi, ali to može biti praksa koja nas približava istini.

Sa dobrim željama
ađan Munindo

2 thoughts on “Nepovređivanje

 1. Izvinjavam se ako sam nametljiv i zbog dužeg komentara, ali pitao bih vas nešto što sigurno ima veze s temom ovog članka, makar i na neki “suptilniji” način. Naime, ovde bih citirao jedan odlomak iz trećeg poglavlja Lotosove sutre dobrog zakona koji me je isprva zbunio, šokirao, pa i nasmejao jer od Bude ovako nešto ne bih očekivao. Dobro to što bi ga protivnici budizma rado koristili kao nekakvu ilustraciju njegovih pogrešnih i štetnih učenja ili pak neki kontraargument, no čini mi se da je mnogo veći problem kod onih koji bi, u najmanju ruku, karmu ili neko slično učenje doživeli kao nekakvo budističko poimanje greha, nagrade ili kazne. Obrazloženja poput onih da se mahajanske sutre ne čitaju doslovno jer se radi o dubokoumnom učenju koje se ovde samo simbolički opisuju baš i ne deluju uverljivo. Citat je sa stranice koju sam spomenuo u prethodna dva komentara i urađen je na osnovu engleskog prevota Burta Votsona za koji mislim da baš i nije najbolji jer koristi pojmove kojih u budizmu nema niti bi ih trebalo biti:

  “Ako neko nema vere
  već umesto toga kleveta ovu sutru,
  odmah će razoriti svo seme
  postanka budom u ovom svetu.
  ili je moguće da će se mrštiti sastavljenih veđa
  i gajiti sumnju ili zbunjenost.
  Slušaj i reći ću ti
  kakvu kaznu takva osoba mora podneti.
  Bilo da je Buda u ovom svetu
  ili je već stupio u ukinuće,
  ako bi ta osoba klevetala
  jednu sutru kao ova što je,
  ili videvši one koji čitaju, recituju,
  umnožavaju i podržavaju ovu sutru,
  ako bi ih prezirala, mrzela, zavidela im,
  ili bila zlobna prema njima,
  kazna koju ta osoba mora podneti bi bila –
  slušaj, reći ću ti sad:
  Kada se njegov život privodi kraju
  stupiće u Aviči pakao,
  biće tu zatvoren čitavu jednu kalpu,
  a kada se ta kalpa završi, biće ponovo tamo rođen.
  Nastaviće da ponavlja taj ciklus
  tokom bezbrojnih kalpi.
  Mada može izroniti iz pakla,
  pašće u područje zveri,
  postavši pas ili šakal,
  slab i otrcan,
  taman, bezbojan, krastav i razdražljiv,
  nešto od čega ljudi odvraćaju pogled.
  Ili će opet
  biti omražen i prezren od ljudi,
  neprestano mučen glađu i žeđu,
  njegovo će mesto i kosti biti isušene,
  u životu će podnositi mučenje i nevolje,
  posle smrti će biti pokopan pod pločama i kamenjem.
  Stoga što je presekao vezu sa semenom budastva
  patiće od ovih kazni.
  Ako bi postao kamila
  ili bi se rodio u obliku magarca,
  njegovo bi telo neprestano podnosilo teško breme
  i bio bi vođen štapom ili bičem.
  Misliće jedino o vodi i travi
  i ništa drugo neće razumeti.
  Stoga što je klevetao ovu sutru,
  ovo je kazna kojoj će se izložiti.
  Ili će biti rođen kao šakal
  koji dolazi u selo,
  tela svog u krastama i pozledama,
  sa samo jednim okom,
  od strane dečaka
  tučen i ćuškan,
  podnoseći žalost i bol,
  ponekad do smrti.
  A pošto umre
  biće rođen opet u telu zmije,
  dugačke i ogromne,
  mereći pet stotina jođana,
  gluv, bezuman, bez nogu,
  puzeći naokolo na svom stomaku,
  sa malim stvorenjima
  koja ga grizu i hrane se njime,
  danju i noću podvrgnut tegobi,
  ne znajući nikada za odmor.
  Stoga što je klevetao ovu sutru,
  ovo je kazna kojoj će se izložiti.
  Ako bi postao ljudsko biće,
  njegove će sposobnosti biti upropaštene i tupe,
  biće zakržljao, podao, iskrivljen, ubogaljen,
  slep, gluv, grbav.
  U stvari koje govori
  ljudi neće verovati,
  dah iz njegovih usta će biti neprestano gadan,
  biće posednut đavolima,
  bedan i nizak,
  drugi će mu naređivati,
  biće zaražen mnogim bolestima, tanak i mršav,
  nemajući nikoga kome bi se okrenuo.
  Mada privržen drugima,
  ovi nikada neće misliti na njega;
  mada može steći ponešto,
  može ga odjednom izgubiti ili zaboraviti.
  Mada može praktikovati umetnost medicine
  i njenim metodima izlečiti nečiju bolest,
  ta će osoba postati bolesnija od neke druge bolesti
  i verovatno će na kraju umreti.
  Ako bi on sam imao neku bolest,
  niko mu ne bi pomogao ili ga negovao,
  i mada uzevši dobar lek,
  stanje bi mu postalo samo lošije.
  Ako bi se drugi okrenuli protiv njega,
  našao bi se poharan i opljačkan.
  Njegovi bi gresi bili takvi
  da bi mu doneli neočekivanu propast.
  Grešnik takve vrste
  nikada neće videti Budu
  kralja mnogih mudraca,
  kako propoveda Zakon, podučava i preobraćuje.
  Grešnik takve vrste
  će se stalno rađati usred teškoća,
  sluđen, gluv, zbrkanog uma,
  i nikada neće čuti Zakon.
  Tokom bezbrojnih kalpi
  mnogobrojnih kao zrna peska Ganga
  postaće pri rođenju gluv i nem,
  oštećenih sposobnosti,
  stalno će boraviti u paklu,
  lutajući njime kao da je neka bašta,
  a druge zle staze egzistencije
  izgledaće mu kao vlastiti dom.
  Kamila, magarac, svinja, pas –
  to će biti oblici koje će preuzeti.
  Stoga što je klevetao ovu sutru,
  ovo je kazna kojoj će se izložiti.
  Ako bi postao ljudsko biće,
  bio bi gluv, slep, nem.
  Oskudnost, potrebitost, sve vrste propadanja
  biće njegovi ukrasi;
  vodeni plihovi, šećerna bolest,
  kraste, pozlede, čirevi,
  takve bolesti
  biće njegova odeća.
  Njegovo će telo uvek mirisati loše,
  prljavo i nečisto.
  Duboko privržen egocentričnim pogledima,
  on će rasti u ljutnji i mržnji;
  plamteći razuzdanim željama,
  neće prezrivo odbiti čak ni ptice ili zveri.
  Stoga što je klevetao ovu sutru,
  ovo je kazna kojoj će se izložiti.
  Kažem ti, Šariputra,
  da sam opisao kazne koje padaju
  na one koji klevetaju ovu sutru,
  mogao bih utrošiti kalpu i ne stići do kraja.
  Iz tog razloga
  izričito ti kažem,
  ne propovedaj ovu sutru
  onima koji su bez mudrosti.”

  Zanima me šta vi o ovome mislite, ne samo kao teravadin.

  Pozdrav i hvala

  Liked by 1 person

 2. Pozdrav, Nikola. Upravo kao theravadin nisam baš najbolja osoba da komentarišem citat koji si dao, da ne bi ispalo kako sam pristrasan i kritikujem važan tekst druge škole iz loše namere.

  No, kad me već pitaš, moram reći da mi se ne dopada to što je rečeno. Govori se o nekakvoj kazni za onoga ko će “gajiti sumnju ili zbunjenost”, pa mi sve to liči pre na nekakvu crkvenu anatemu, nego na Budine reči. Sumnja sama po sebi nije prepreka, ako nas navodi na razmišljanje i proveru rečenoga u praksi. Bolesna sumnjičavost je već nešto drugo, ali čini mi se da o tome ovde nije reč. Takođe, sa svim tim nabrajanjem nebrojenih kalpi patnje, ispada da je gore kritikovati pomenutu sutru nego recimo ubiti čoveka, što mi izgleda apsurdno. I da ne dužim, ovo mi baš i ne liči na Budine reči. Ali ja sam samo jedan mali theravadin, tako da moje mišljenje obavezno uzmeš sa velikim grumenom soli. 🙂

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s