O imanju i nemanju

Pastir Dhaniya (Dhaniya sutta)

18. „Pirinač sam skuvao, a krave pomuzao,” (reče pastir Dhaniya),1
„na obali reke Mahī sa porodicom živim.
Kuća mi pokrivena, vatra u njoj upaljena:
zato, bože kiše, ako želiš samo napred, pošalji pljusak.”

19. „Ljutnje sam se oslobodio, a tvrdoglavost napustio,” (reče Blaženi),2
„na obali reke Mahī jednu jedinu noć živim.
Kuća mi otvorena, moja vatra ugašena:3
zato, bože kiše, ako želiš samo napred, pošalji pljusak.”

20. „Ni obada, ni komaraca ovde nema,” (reče pastir Dhaniya),
„na livadi bujnoj sočnu travu moja goveda pasu.
Ako dođe, njima u tome ni kiša smetati neće:
zato, bože kiše, ako želiš samo napred, pošalji pljusak.”

21. „Splav dobro načinjen, konopcima čvrsto uvezan je,” (reče Blaženi).4
„Prešavši tok, dođoh na obalu drugu i tako savladah bujicu.
Nikakve potrebe više za tim splavom nemam:5
zato, bože kiše, ako želiš samo napred, pošalji pljusak.”

22. „Žena moja poslušna je, a ne prevrtljiva,” (reče pastir Dhaniya),
„uz mene je godine mnoge, po naravi je krotka.
Ništa loše o njoj nikada ne čujem:
zato, bože kiše, ako želiš samo napred, pošalji pljusak.”

23. „Um moj poslušan je, oslobođen,” (reče Blaženi),
„uvežbavan je godine mnoge, a sad ukroćen.
Ničega lošeg u meni naći se ne može:
zato, bože kiše, ako želiš samo napred, pošalji pljusak.”

24. „Sâm za sebe radim i od toga živim,” (reče pastir Dhaniya),
„sinovi moji sa mnom žive u zdravlju i slozi.
Ništa loše o njima nikada ne čujem:
zato, bože kiše, ako želiš samo napred, pošalji pljusak.”

25. „Ni za koga ne radim,”6 (reče Blaženi),
„s onim što imam ceo svet prolazim.
Meni nikakva plata ne treba:
zato, bože kiše, ako želiš samo napred, pošalji pljusak.”

26. „Imam ovde krava i bikova mladih”, (reče pastir Dhaniya),
„teladi mnogo i junica za rasplod imam,
kao i snažnoga bika, predvodnika stada:
zato, bože kiše, ako želiš samo napred, pošalji pljusak.”

27. „Nemam ovde7 ni krava, ni bikova mladih”, (reče Blaženi),
„ni teladi, ni junica za rasplod,
niti snažnog bika, predvodnika stada:
zato, bože kiše, ako želiš samo napred, pošalji pljusak.”

28. „Stubovi za vezivanje stoke su čvrsto ukopani”, (reče pastir Dhaniya),
„snažni ulari od muñđa trave dobro ispleteni,
ni mladi bikovi pokidati ih ne mogu:
zato, bože kiše, ako želiš samo napred, pošalji pljusak.”

29. „Raskinuh veze poput snažnoga bika”, (reče Blaženi),
„ko slon kad puti-lozu8 iskida na komade.
Nikada više neću u materici biti začet:
zato, bože kiše, ako želiš samo napred, pošalji pljusak.”

30. Istoga časa iz oblaka tamnih pljusnu obilna kiša,
poplavi doline i brda sva, do vrha.
Gledajući kako bog kiše nemilosrdno lije,
pastir Dhaniya na to ovako reče:9

31. „Zaista nije mali dobitak za nas
koji smo videli Blaženoga!
Njega koji sve prozreo je uzimamo za utočište:
budi nam učitelj, o veliki mudrače!

32. Žena moja i ja smo oboje krotki,
svetačkim životom bismo da živimo vođeni Srećnim.
Otišavši uzvan kruga rađanja i umiranja,
iskorenićemo zauvek tu patnju i nespokojstvo.”

33. „Onaj ko dece ima, zbog njih veseli se”, (reče Māra, Zli).10
„Onaj ko stoku ima, zbog tih goveda veseli se.
Čovekovo uživanje zaista dolazi iz posedovanja,11
jer onaj ko ništa nema, nema u čemu ni da uživa.”

34. „Onaj ko dece ima, zbog njih tuguje”, (reče Blaženi).
„Onaj ko stoku ima, zbog tih goveda tuguje.
Čovekova patnja zaista dolazi iz posedovanja,
jer onaj ko ništa nema, nema zbog čega ni da pati.”

Sutta nipāta, 1:2

Fusnote
1 Dhaniya gopa: doslovno, onaj čije bogatstvo je u stoci. Prema Komentaru, njegovo krdo brojalo je 30.000 grla. Inače, tekst u zagradama je najverovatnije kasniji dodatak recitatora (saṇgītikāra) i pretpostavlja se da nije bio deo originalnog govora. Takve dodatke naći ćemo i u kasnijim govorima, takođe obeležene zagradama.

2 Buda ovde koristi neprevodivu igru reči. Kad kaže „ljutnje sam se oslobodio” (akkodhano), on se poigrava sa Dhaniyinim „pirinač sam skuvao” (pakkodano). Isto je i sa rečima „tvrdoglavost” (khilo) i „mleko” (khiro).

3 „Kuća mi je otvorena” znači da um nije zarobljen žudnjama i neznanjem. Ova slika koristi se takođe u Sn 4:4. „Moja vatra ugašena” odnosi se na vatru požude, mržnje i obmane.

4 Splav je aluzija na plemeniti osmostruki put oslobođenja.

5 Pošto ovaj stih kao da nije direktan odgovor na Dhaniyine reči, Komentar sugeriše da ovde nedostaje deo razgovora. Druga mogućnost je da se Buda poigrava rečima – pa je tako izraz „prešavši” (tiṇṇa) aluzija na Dhaniyino pominjanja trave (tiṇa).

6 Komentar za Sn: Buda nije ničiji radnik, pa čak ni sopstveni, to jest on nije rob žudnje.

7 Dhaniyino „ovde” (idha) se odnosi na njegovo dragoceno stado, a Budino na njegovo dragoceno učenje (sāsana).

8 Vrsta puzavice od koje su pletenjem pravljeni snažni konopci za vezivanje ukroćenih slonova.

9 Videvši da mu se sva stoka podavila, u Dhaniyi se događa preokret i on uviđa da je čovekov najpouzdaniji oslonac u njemu samome, a ne izvan.

10 Komentar za Sn: Māra, personifikacija smrti i svega lošeg u budizmu, iznenada stupa na scenu kako bi pokušao – bez uspeha – da spreči Dhaniyu i njegovu ženu da se priključe monaškoj zajednici. Savremeni istraživači smatraju da su poslednje dve strofe, koje se mogu naći i na drugim mestima u Kanonu (SN 1:12 i 4:8), naknadno dodate ovoj sutti. Razlog može biti to što i one sadrže igru reči (videti narednu fusnotu), kakvu nalazimo i drugde u govoru.

11 Upadhi, „posed“, doslovno „ono na čemu nešto počiva“, tj. osnova postojanja. Reč ima dvostruko značenje: objektivno označava stvari koje smo stekli, naš posed, a subjektivno čin prisvajanja, čija je osnova žudnja. Ova dva značenja se često prepliću, pa tako i u ovim stihovima. Komentari inače nabrajaju četiri vrste upadhi: (1) kāmūpadhi, posed čulnih zadovoljstava i materijalnih stvari; (2) khandhūpadhi, pet sastojaka ili osnova bića; (3) kilesūpadhi, nečistoće, koje su osnova za patnju i (4) abhisaṇkhārūpadhi, mentalni obrasci, akumulacija kamme kao osnova preporađanja. U svom odgovoru, Buda Mārinom izrazu „onaj koji ništa nema” (nirūpadhi) daje novo značenje i koristi ga da označi arahanta, oslobođenog sve četiri vrste upadhi, čime je sasvim umakao patnji.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s