Kakvih asketa ima?

83. „Pitam mudraca s obiljem znanja,” (reče kovač Ćunda),
„Budu, gospodara Dhamme, oslobođenog žudnje,
prvog među ljudima, najplemenitijeg među učiteljima;
koliko vrsta asketa ima na ovome svetu? Za odgovor molim.”

84. „Ćunda, četiri su vrste asketa, pete nema, (reče Blaženi.)
„Objasniću ti svakog ponaosob, kad me već pitaš:
znalac puta,1 zatim sledi učitelj puta,
zatim onaj koji na putu živi i onaj koji ga kalja.”

85. „Koga Bude nazivaju znalcem puta?” (reče kovač Ćunda).
„Kako se postaje nenadmašni učitelj puta?
Kažite mi o onome ko na putu živi
i potom objasnite toga ko taj put prlja.”

86. „Ko prevladao je sumnju, strele u sebi iščupao,
ko se nibbāni raduje, neokrznut pohlepom,
vodič ovoga sveta, zajedno sa božanstvima u njemu:
za takvog pravednika Bude kažu da je znalac puta.

87. Onaj ko, znajući u ovom svetu najbolje kao najbolje,
objašnjava i razlaže učenje upravo na ovom mestu,
takav utihnuli mudrac, sumnji iskorenitelj, bez strasti,
jeste drugi među monasima, njega zovu učiteljem puta.

88. A onaj ko, u skladu s dobro izloženom Dhammom,
živi na putu potpuno obuzdan, zaista sabran,
ko se priklanja neporočnim načinima vrline, njega,
trećeg među monasima, zovu onim ko na putu živi.

89. A neko samo nalik na druge ispravnih dela,
nametljivac, uništitelj časti porodica, drznik,
nemaran, lažljiv, neobuzdani brbljivac, takav
prerušen u monaha ide unaokolo i tako prlja put.

90. Ali kada domaćin dobro upućen, mudar,
plemeniti učenik, svakog od njih prozre,
i pošto zna: ‘Svi oni nisu poput njega’,
kad to uvidi, on ne gubi poverenje.
Jer kako se uprljani i neuprljani, čisti i nečisti,
jednakima smatrati mogu?”

(Ćunda sutta, Sutta nipāta 1:5)


Fusnota

1 Maggađina. Komentar ovu vrstu asketa opisuje na sledeći način: „Onaj ko se oslobodio svih nečistoća uz pomoć puta se naziva pobednikom puta“. Međutim, kako ukazuje K. R. Norman, sufiks -đina teško da ovde označava „pobednika“, već je pre dijalekatska forma nastala na osnovu sanskritske reči đña (znati).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s