Napusti, ojačaj, pročisti

Kada posmatramo Budino učenje kako je sačuvano u Pali kanonu, teško je orijentisati se, jer Budini govori tamo nisu poređani po nekom pedagoškom principu. Prvo osnovni, pa malo zahtevniji pojmovi i vežbe, da bismo na kraju stigli do majstorskog nivoa. Sve je nekako izmešano. I zato nam učenje pre liči na lavirint ili sobu sa krivim ogledalima, koja nas više zbunjuju nego što odražavaju pravu situaciju prema kojoj bismo se orijentisali. Učenje nam takođe može izgledati poput tvrđave, u koju ne znamo kako da uđemo. Zidovi su tako visoki, kapija teška i zamandaljena.

Ali ne treba da se obeshrabrimo, već da krenemo skromno, korak po korak, kao što se i naš život odvija, dan po dan. Ono što jeste važno na tom putu je da imamo na umu misao vodilju: čemu služi ova praksa i iz čega se sastoji? A odgovor na to pitanje bi se u sažetoj formi mogao dati vrlo jednostavno:

Cilj je unutrašnji mir. I zato napusti ono što taj mir remeti, ojačaj ono što ga učvršćuje tako što ćeš ga što češće praktikovati i, na kraju, pročisti svoj um i srce.

Dakle, postoje samo tri stvari koje treba zapamtiti u svakoj situaciji: napusti, ojačaj i pročisti. Da kažemo nešto o svakoj od njih i bolje ih osvetlimo.

1. Napusti. Mržnju, egoizam, zavist i žudnju. Često to pokušamo pukom snagom volje. Ali, već smo se uverili, snaga volje ima ograničen domet u napuštanja štetnih navika koje nas uvek iznova uvaljuju u iste frustracije, razočarenja, osećaj krivice ili besa. Zašto? Zato što je snaga volje pokretana željom da budemo bolji, mirniji ili vedriji. Ali i ta želja ima ograničen domet, jer očekuje brze rezultate, te je uz nju je neophodno još nešto, a to je razumevanje. Jasno razumevanje, prvo, na koji način nam to što radimo šteti i, drugo, šta želimo da postignemo. Tada smo u prilici da to dvoje stavimo na dlan jedno pored drugog i uporedimo. Crno i belo. Jasnoća tog kontrasta bi trebalo da nam pomogne u svakoj odluci koju donosimo.

2. Ojačaj. Ovo je samo druga strana istog novčića. Jer napuštajući negativne obrasce ponašanja, sigurno je da jačamo one pozitivne. Uspevajući da proredimo izlive besa, naravno da jačamo svoju sposobnost da ostanemo mirni i u izazovnim situacijama, da ostanemo čvrsto na zemlji. U tome nam pomaže ako tu situaciju sagledamo iz ugla lekcije, a ne samo problema. Šta to znači? Jednostavno, da u situaciji u kojoj smo se našli pokušamo da vidimo čemu nas ona može naučiti, a ne na koji način da je što pre „rešimo“, što često znači da je eliminišemo, ako je neprijatna, ili što duže održimo po svaku cenu, ako je prijatna.

Ovde je isto važno pitanje, gde pronalazimo motivaciju, energiju za svoju praksu. Jer to je kao sa baterijom. Odlično ako je puna, pokreće spravu koju treba da pokreće i sve ide sjajno. Ali pre ili kasnije baterija će se isprazniti i tada imamo problem ako nam pri ruci nije punjač. Gde je tvoj punjač? Pažljivo razmisli o tome i uvek ga drži pri ruci.

3. Pročisti. Ovo je zapravo srž Budinog učenja. Jer sve dok ne uspemo da potpuno pročistimo svoj um i srce, za nas nema mira, sigurnog mesta, i uvek ćemo dolaziti u priliku kada smo pred izazovom. Pa kako da sebe pročistimo? Meditacijom, naravno. Radom sa onim što jeste uprljano, a to je um. A šta je to meditacija? Klasična odgovor na to je da je meditacija posmatranje uma, upoznavanje načina na koji on funkcioniše i onda ulaganje napora da ga lagano, vrlo lagano dovedemo u stanje kada nečistoće u njemu više ne proizvode patnju ni za nas, ni za druge. Nešto kao kamen u cipeli. Moramo ga izvaditi, da bi prestao da nas žulja.

Isto to rečeno na malo drugačiji način jeste da je meditacija učenje kako da svoj um koristimo na mudar način, a to znači da motrimo iz trenutka u trenutak kuda usmeravamo svoju pažnju, kao glavnu alatku i resurs našeg uma. Zašto je to važno? Pa jednostavno zato što gde god da usmerimo svoju pažnju, to postaje naš svet. I ako dopustimo da time budemo zarobljeni, to utiče na naše postupke i određuje u kakvom ćemo se svetu naći u narednom trenutku. I u narednom…

Gde vi uglavnom usmeravate svoju pažnju? Na dramu sveta o kojoj nas neprekidno obaveštavaju mediji ili možda na dramu u koju se pretvorio naš sopstveni život? Ili na oboje? Jeste li se ikada upitali zašto to radite? Je li vam ikada palo na pamet da ne morate to da radite? Da je ta drama opciona, ne suština našeg bića. Budistička meditacija nam upravo to kaže: ne budi zarobljen, ne budi opčinjen dramom, već usmeri svoj um na to da kontempliraš. A to ovom kontekstu znači da pažljivo posmatraš, bez unapred formiranih očekivanja i zaključaka, već potpuno otvorenog uma, i učiš o ovome svetu na osnovu onoga što vidiš. Tada svako svoje iskustvo možemo da kontempliramo jednostavno kao oblik, osećaj, opažaj, mentalni obrazac i svest. Kao jedan od pet sastojaka bića.

U ovom trenutku mogu da usmerim pažnju na položaj tela koji sam zauzeo dok ove kucam na tastaturi. Koji je oblik moga tela sada? Ili mogu da osetim dodir stopala i prostirke ispod njih, senzacije koje osećam na stopalima. Ako se malo zadržim, prepoznajem to vibriranje i ono se pretvara u opažaj topline koja se stvara između stopala i prostirke. Da, danas je topao dan i vrelina je svuda. Na stopalima, na licu, ispod pazuha. Isto tako, mogu da pažnju usmerim na mentalni obrazac koji se aktivira u ovakvim i sličnim situacijama: „Uh, kako je toplo! Ne volim kad je pretoplo. Treba mi što pre nešto da se rashladim…“ Ovde mogu da zastanem i zapitam se odakle izvire takva reakcija. Je li ona korisna za mene ili možda štetna, jer samo pojačava osećaj toplote? „Jao kako mi je toplo!“ čini samo da mi bude još toplije. Posmatrajte svoj um i sami se uverite u to. To je prilika za važnu lekciju. I na kraju, mogu li da uočim prostor svesti u kojem se sve ovo odvija, sličan prostoru sobe u kojoj sedim i u kojoj se odvija moj život ovoga popodneva? Je li taj prostor ispunjen ljutnjom zbog vrućine, mora li on takav da bude? Je li taj bes deo tog prostora ili sam ga ja uneo. Ako sam ga ja uneo, tada mogu i da ga iznesem, zar ne?

Kontemplacija delova mog (i svakog drugog ljudskog) bića je samo jedan put budističke meditacije. Jer tih puteva je onoliko koliko je mudrih načina da usmerim pažnju. Recimo, mogu svojim izborom da je usmerim ka onome što smiruje moj um, recimo Bude kao uzora i utočišta, i time sebe odvedem do mira i jasnoće viđenja pojava iskustva. Ne moram stalno da trčim za dramom! Dakle, uočavate, stvari su vrlo jednostavne. Naš um, ukoliko smo rastreseni, biva privučen raznim drangulijama koje neumorno pište, zveče, trepere i mrdaju oko nas. I to nas obično košta, ako ništa ozbiljnije, onda gomile protraćenog vremena. Sa druge strane, ako imamo svesnost, mi smo ti koji usmeravamo pažnju na stranu na koju želimo, ka onome što smatramo da je vredno te pažnje i istovremeno probitačno za nas. Dakle, u svakom trenutku su pred nama dve opcije: okrenuti pažnju ka štetnom, onome što nas slabi ili ka onome što nas jača. Izbor je naravno, uvek na svakom od nas. U postojanju te mogućnosti izbora je naša prava snaga.


Zrno po zrno…

Pre tri dana sam objavio post o Arhivu Veljačić, koji već godinama gradim na sajtu Srednji put i pozvao one koji imaju neki od nedostajućih tekstova da mi ih pošalju. A onda me je sutradan silno obradovala Maja Vučković, poslavši mi skeniranu verziju Veljačićeve knjige Ethos spoznaje u evropskoj i indijskoj filosofiji, koja još uvek nije bila u arhivu. Tako smo na korak bliže cilju zbog kojeg je arhiv i napravljen.

Najiskrenije sam joj zahvalan na tome i u znak te zahvalnosti bih da skrenem vašu pažnju na Majin sajt, gde ćete moći više da saznate o njoj i njenom radu. Naročito me je impresirao njen aktivizam u borbi za prava životinja, što i sam osećam kao jednu od mrlja naše civilizacije i stvar o kojoj je neophodno podizati svest u društvu. Kad god pomislim na klanice ili recimo farme krava i živine, pomislim da ni nacistički koncentracioni logori nisu pravi termin za okean patnje koji se na tim mestima stvara. Životinje su naši dragi srodnici, a ne naša hrana.


Religija je put pročišćenja

Na sajtu “Srednji put” već godinama sakupljam tekstove našeg najvećeg indologa Čedomila Veljačića, u želji da, jednoga dana, sav njegov opus bude dostupan na jednom mestu. Ta biblioteka je takođe svojevrstan spomenik koji podižem u znak zahvalnosti čoveka koji je bitno odredio i moj život svojim tekstovima o budizmu. Posebno sam srećan što sam danas dodao još jedan novi tekst, a to je Veljačićev intervju “Jugosloven – budistički kaluđer”, koji je sa njim vodio Maks Erenrajh, a objavljen je u NIN-u 1973. godine. Snimak teksta mi je poslao gospodin Vjeran Friščić, a ja sam ga prekucao.

Oni koji bi da pripomognu, neka pogledaju spisak svih do sada dostupnih tekstova, kao i onih koji još nedostaju. Ako imate ili možete da obezbedite neki od ovih nedostajućih, bio bih vam veoma zahvalan da mi ga pošaljete na mejl budizam@yahoo.com, kako bih i njega stavio na sajt. Hvala unapred.

Put mudrosti

Kontempliranje života ka mudrosti vodi;
bez kontemplacije mudrost kopni.
Uoči kako se mudrost razvija, a kako uništava,
i sledi put njenog uvećavanja.

Dhammapada, 282

Razumljivo je ako pretpostavimo da je postizanje životnih ciljeva način da uvećamo svoju lagodnost i zadovoljenost. Do određene mere, i Buda bi se sa tim saglasio; međutim, to zavisi od prirode naših ciljeva. Težnja kao dobrom fizičkom stanju i zdravlju je relativno prikladan cilj, sem ako na neizbežnost starosti gledamo kao na neku grešku. Buda je želeo od nas da prepoznamo relativnu važnost takvih stvari kao što je održavanje fizičkog zdravlja. U isto vreme, želeo je da razvijamo sposobnost mudrog promišljanja – ili kontemplacije – do tačke kada vidimo da ovo telo nije istinski ono što mi jesmo. Naravno, ovo telo je deo našeg identiteta i imamo odgovornost da se o njemu staramo. Takođe smo odgovorni za stanje svesti sa kojom živimo. Najprikladniji cilj u životu jeste ostvariti takav kvalitet mudrosti koji vidi iza onoga kako nam se čini da stvari izgledaju, dopirući do onoga što je zaista istinito.

Sa dobrim željama
ađan Munindo


Strah i ljubav iz perspektive budizma

Neka uplašeni postanu neustrašivi,
a oni tugom pritisnuti pronađu radost.
Neka se oni koji su zabrinuti oslobode brige,
osete blaženstvo sigurnosti.

Šantideva1 (indijski budistički pesnik i mudrac iz VIII veka)

U svojoj suštini, budizam kao praksa može se nazvati putem spasenja. On pri tome nije zaokupljen bogom ili fizičkim i metafizičkim svetom, već prvenstveno čovekom, njegovim životom i načinima kako je iz tog života moguće eliminisati patnju. Takvo spasenje od patnje ne zavisi od bilo kakvog rituala, ni od neupitne vere, ni od božanske milosti, već jedino od dubokog razumevanja sopstvenog uma i načina na koji on vidi i konstruiše svet u kojem živimo. Dakle, ono što nas oslobađa jeste isključivo iskustveno znanje, razumevanje. Pri tome, možemo reći da dve glavne sile koje dominiraju i usmeravaju naš um, a time i ceo naš život, jesu strah i ljubav, sile odbijanja i privlačenja. Zato je očigledno veoma važno da dobro razumemo te dve emocije, mehanizme njihovog funkcionisanja i način na koji to razumevanje može doprineti našoj dobrobiti.

Suočavanje sa strahom

Buda je posvetio veliku pažnju emocijama kakva je strah, opisujući kako je i sam njime bio obuzet. Tako u svom Govoru o strahu i strepnji2 opisuje kako je sebe vežbao u njegovom prevazilaženju, tako što bi noć provodio na osamljenim mestima, poput nekog svetilišta u šumi, za koja su obični ljudi smatrali da ih noću posećuju natprirodna bića i otuda ih se klonili:

I dok sam bivao tamo, događalo se da naiđe neka divlja životinja, da paun prelomi grančicu ili da vetar zašušti među suvim lišćem. I pomislio bih: ‘Šta ako to dolaze strah i strepnja?’ Pomislio bih: ‘Zašto uvek iščekujem taj strah i strepnju da se pojave? Kako bi bilo da ih savladam tako što ću ostati u istom položaju u kojem su me i zatekli, sve dok ne prođu? Dok sam hodao, strah i strepnja me obuzeše; ne bih stajao, seo, niti legao sve dok ne bih savladao taj strah i strepnju. Dok sam stajao, strah i strepnja me obuzeše; ne bih hodao, seo, niti legao sve dok ne bih savladao taj strah i strepnju…

Bilo je to njegovo direktno suočavanje sa strahom, emocijom sa kojom se i svako od nas suočava svakoga dana. I šta je naša prva reakcija kada nas obuzme strah? Očajnički pokušavamo da ga se što pre oslobodimo, da što pre pronađemo bilo kakvo mesto sigurnosti. Buda je imao drugi plan, gledajući na strah kao na svako drugo iskustvo, čija vrednost se krije upravo u tome što na osnovu njega možemo sebe bolje upoznati. Nije panično okretao leđa strahu, već ga je naprotiv gledao pravo u oči, ostajao sa njim do kraja, nastojao da razume odakle dolazi i šta se sa nama događa kada nas preplavi.

Tako je uočio da, ako poverujemo u ono što nam strah govori, on može biti krajnje destruktivan i parališući. U Govoru Sigali3 Buda strah označava kao jedan od četiri razloga zbog kojeg ljudi čine loša dela. Ostala tri su žudnja, bes i neznanje. Strah kao motiv u našem svakodnevnom životu je dakle destruktivan. Tako, čak i ako činimo nešto dobro, ali vođeni samo strahom, takvo delo se ipak smatra nečistim (avisuddha). To bi mogao biti slučaj ako recimo darujemo nešto nekome vođeni ne darežljivošću, već strahom da nas drugi ne smatraju tvrdicom ukoliko mu ništa ne damo. To što nas pokreće tada nije dobrota našeg srca, već samo želja da se pred drugima pokažemo kao velikodušni. Otuda Buda svako delo nije kvalifikovao u apsolutnom smislu, već samo u relaciji prema motivu koji ga pokreće. Potpuno isto delo može biti sasvim različito po svom etičkom karakteru, jer je upravo motiv koji stoji iza njega ono što ga čini dobrim ili rđavim, vrednim pohvale ili kritike. I tu leži jedan od razloga tolikog insistiranja na razvijanju pažnje u okviru budističkog mentalnog treninga, kako bismo mogli da na vreme prepoznamo motive koji nas pokreću, a onda u skladu sa njihovim karakterom delamo ili odustanemo od delanja.

Za razliku od nekih drugih religija, gde strah od božije kazne igra važnu ulogu kao motivacija religijskih aktivnosti i etičkog ponašanja, u budizmu to nije slučaj, iz prostog razloga što budizam ne poznaje kategoriju svemoćnog boga koji nagrađuje i kažnjava. Ovakav primer ide potpuno u prilog tezi da čovek nije moralan samo iz straha od kazne, već da svako od nas poseduje u sebi biološki i socijalno ugrađen moralni kompas. Ono što budiste „nagrađuje“ i „kažnjava“ su sama ta dela, njihov etički kvalitet koji oblikuje um budista, čini ih zadovoljnim ili potištenim, ispunjava samopoštovanjem ili stidom. To je nagrada koju oni priželjkuju i kazna koje se pribojavaju. Naravno, pri svemu tome presudno je da li smo se oslobodili neznanja, pogrešnog razumevanja šta je tačno to što radimo. Kao što smo se svi mnogo puta uverili, naša sposobnost samoobmane je velika, te su otuda zabluda ili neznanje naši najveći neprijatelji. Zato Buda, opisujući ljude uronjene u neznanje, obuzete konfuzijom, kaže:

Ne plaše se strašnog, a plaše onog što strašno nije.
Kad tako pogrešno vide stvari, bića u mnoge nevolje srljaju.4

Strah kao prepreka i kao motivacija

Ako malo bliže osmotrimo ulogu koju strah igra u budističkoj, pa i u indijskoj religijskoj misli, njegova dvostruka priroda postaje očigledna. Sa jedne strane, strah je prirodno stanje bića zahvaćenog bujicom saṃsāre, večnog kruženja iz jedne u drugu egzistenciju. Bazične, neporecive činjenice života, kao što su rođenje, bolest, starost ili smrt, izazivaju strah u svakom živom biću i tu nema ničega spornog. Ali tu se u svojoj analizi ne treba zaustaviti, već uložiti napor da uvidimo kako je upravo isti taj strah nužni sastojak onog stanja uma koje karakteriše nastojanje da se napusti krug saṃsāre i dostigne budistički ideal potpune oslobođenosti. Za one koji su u tome uspeli, Buda kaže: „Otišli su iza svakog straha i mržnje, umakli su patnji svakoj“.

Tako vidimo da strah ima i svoju negativnu i svoju pozitivnu stranu, on može da nas parališe, ali i motiviše. A kada tvrdimo da je strah loš ili dobar, uvek moramo imati u vidu konkretnu situaciju, ugao iz kojeg posmatramo. To što smo se uplašili u borbi je loše za nas, ali jako dobro za neprijatelje, jer će paralisati našu odbranu i njihov posao učiniti mnogo lakšim. Zato budistička vizura znači nastojanje da prevaziđemo taj nivo dualnosti, nepomirljivo razdvojenih antipoda, tako što ćemo svaku stvar posmatrati jednostavno kao činjenicu života, nešto što je dobro ili loše tek u relaciji, odnosu prema nečem drugom. I upravo se to događa kada vidimo kako naš neprobuđeni um sve stavlja u relaciju prema onom zamišljenom središtu našeg bića koje nazivamo „ja“, „moje“, „mene“. Time tom entitetu ujedno dodajemo jedna suvišan sloj relacije, koji on objektivno nema. Naravno, naš um se tu ne zaustavlja i objektivnu prirodu bilo koje stvari ili pojave obavija sve novim slojevima subjektivnih projekcija: dobro-loše, lepo-ružno, pozitivno-negativno, poželjno-nepoželjno, smešno-tužno, vredno-bezvredno i tako u beskraj. Sve te kategorije pripadaju svetu uslovljenih relacija. Zato, da bi bolje opisali ove različite slojeve našeg unutrašnjeg doživljaja sveta, budistički mislioci govore o dve istine: konvencionalnoj i apsolutnoj. Prema prvoj, strah je recimo nešto nepoželjno, što treba pobediti, eliminisati, uništiti. Prema drugoj, strah je samo to što jeste – činjenica života. Možemo je postati svesni, ali ne i nužno pokušavati da njome na bilo koji način manipulišemo. Zašto? Zato što živimo u svetu koji suštinski definiše činjenica prolaznosti. Tako je i strah samo jedna prolazna pojava, emocija koja se, kada su uslovi povoljni, pojavi, traje jedno vreme i zauvek nestane.Često naše nevešto uplitanje u taj prirodni tok stvari znači samo dodavanje nove energije toj pojavi i njeno veštačko produžavanje.

Ovakvo dvostruko gledanje na strah, kao i na sve druge sadržaje našeg uma, lako je uočiti u budističkim tekstovima. Buda je tu, recimo, neko ko u nama i izaziva i smiruje strah, sve zavisi od stanja našeg uma. On svojim učenjem u neprobuđenim umovima upravo izaziva strah od probuđenja, jer ne želimo da napustimo zonu komfora i ugrozimo same temelje našeg bića kako ih mi vidimo. A radi se zapravo o iluziji da u središtu našeg bića obitava trajno, nepromenljivo sopstvo, to neprikosnoveno „ja“, u odnosu na koje merimo čitav ovaj svet. Buda nam uporno govori da je upravo to „ja“, ta iluzija, najdublji izvor našeg straha i naše patnje. Zato što ga uzimamo kao apsolutnu vrednost i svaki njegov kapric, prohtev, zapovest bespogovorno izvršavamo. Tek svrgavanje tog „tiranina“ sa njegovog trona omogućuje nam da od roba postanemo svoji gospodari, da iz stanja neprekidnih žudnji za zadovoljstvima čula i straha da nećemo dobiti to za čime toliko žudimo, stignemo do sreće unutrašnjeg mira. A to svrgavanje moguće je jedino kada, razvijajući kroz meditaciju kvalitet svesnosti i jasnog razumevanja uvidimo gde se krije naš glavni problem. Kako to opisuje jedan savremeni budistički učitelj, gonjeni sopstvenim egom…

mnogo godina života provedemo u strepnji, brigama, frustraciji i strahu. Kako bi bilo lepo ako bismo bili u stanju da makar smanjimo ove negativne emocije koje nam oduzimaju sposobnost da uživamo u svom životu… Kada postoji svesnost, naš um se održava u ravnoteži. Kad sretnemo osobu koja pati, u stanju smo da joj pomognemo zato što nas tuga i bes neće ophrvati. Uspevamo da sebe držimo pod kontrolom. Kada isto tako sretnemo srećnu osobu, osetimo se srećnim, ali ne moramo da osetimo zavist ili žudnju. Ljudi često osete zavist u takvim okolnostima. Ali ako smo u stanju da osetimo patnju bez besa i radost bez zavisti, onda je to ono što se naziva spokojstvo, sreća unutrašnjeg mira.5

Otvaranje srca

Ravnoteža, stabilnost uma o kojoj je reč u ovom citatu rezultat je razumevanja i uklanjanja straha, ali isto tako i činjenice da našim umom i srcem sada gospodari jedna druga emocija, a to je ljubav. I dok strah znači zatvaranje, kontrakciju, ljubav ima potpuno drugačiju tendenciju. Ona naš um vodi ka otvaranju, brisanju granica između „ja“ i onoga što ga okružuje. Upravo to nam omogućuje da sebe i okruženje vidimo i razumemo na novi, senzibilniji, mudriji način.

Naravno, reč „ljubav“ ima mnoštvo konotacija i koristi se u najrazličitijim kontekstima, u kojima ova reč nema isto značenje. Kada izjavimo: „Volim da gledam horor filmove“, zapravo hoćemo da kažemo da nam se takvi filmovi sviđaju. Razlika je bitna. Slično Hristu, i Buda je govorio o tome da volimo svoje neprijatelje, ali to ne znači da oni treba da nam se sviđaju. Kako bi uopšte mogli da nam se sviđaju? No, možemo da ih volimo, što znači da nećemo učiniti ništa da ih povredimo. Nećemo ostati zarobljeni mržnjom prema njima. Možemo biti dobronamerni prema svojim neprijateljima, poželeti im da bes i bol u njihovom srcu zamene radost i mir. To mogu biti neprijatni ljudi i oni nam se verovatno ne sviđaju, ali možemo da ih volimo u smislu koji smo upravo pomenuli. Ovde ne govorimo o nekakvoj idealizovanoj ljubavi, već o sasvim ljudskoj sposobnosti da jednostavno ostanemo pribrani, dobronamerni, umesto da podlegnemo instinktivnom i recipročnom impulsu besa, ogorčenja i mržnje prema nečemu ili nekome za koga mislimo da nam ne ukazuje dovoljno poštovanja ili se ponaša nefer prema nama. To znači da ostajemo u domenu budističkog razumevanja ljubavi, koja se označava višeznačnim pali terminom mettā (na sanskritu maitri).Metta bi se na srpski mogla prevesti svim ovim terminima koje smo do sada upotrebljavali: prijateljska ljubav, dobronamernost, prijateljstvo, nenasilnost. Buda je u čuvenoj Mettā sutti definiše ovako:

Neka niko nikog ne obmanjuje,
niti vređa bilo kada, bilo gde.
Nek ne poželi drugome da pati,
gonjen besom ili mržnjom.

Kao što bi majka rizikovala život
da zaštiti dete, svoje jedino čedo,
na isti način negovati treba
bezgraničnu ljubav za sva bića.6

Buda, dakle, ovde lestvicu postavlja prilično visoko, a zadatak možda čitavog našeg života biće da je dosegnemo. U isto vreme, moramo priznati da nam u današnjem svetu manjka mette, jer smo suviše razvili svoje kritičke sposobnosti. Ako posmatramo sopstveni um u svakodnevnim situacijama, on je neprekidno u stanju analiziranja i kritikovanja. Iz nekog razloga, vrlo smo skloni da svemu tražimo manjkavost, lavovski deo vremena provedemo kritikujući ili sebe ili druge. Ovaj disbalans u gledanju na stvari kojeg uglavnom nismo ni svesni lepo ilustruje sledeća priča budističkog učitelja iz vremena kada je kao mlad monah gradio novi manastir. Slaganje cigala nije bio lak zadatak za bivšeg teorijskog fizičara, ali je ipak na kraju uspeo da podigne zid. No, istog trenutka kada ga je završio, shvatio je – o ne! – dve cigle u zidu bile su ukrivo postavljene. Budući da je po prirodi perfekcionista, prva misao bila mu je da sruši zid i ponovo ga napravi, ali starešina manastira mu to nije dopustio.

Tako sam mesecima izbegavao da prođem pored tog zida, a i kad bih morao, okrenuo bih glavu na drugu stranu. Jednog dana, posetilac kojem sam pokazivao naš novi manastir zaustavio se upravo kraj „mog“ zida i sa osmehom prokomentarisao: „Baš lepo urađen zid“.

Nisam mogao da verujem sopstvenim ušima. „Gospodine, mora da se šalite. Ili nemate pri sebi naočare. Zar ne vidite te dve pogrešno postavljene cigle kako štrče i kvare čitav zid!“

Ono što mi je posetilac odgovorio, promenilo je čitav moj život. „Da, naravno da vidim te dve cigle, ali vidim i ostalih 998 koje su savršeno postavljene! One daleko nadmašuju te dve greške i zato zaslužuju da ih posmatramo kao širu sliku, kao ceo zid. Tada vidimo da je to jedan jako dobro obavljen posao.“7

Priroda je neuvežbanog uma da uvek u svetu vidi ono što je po njemu pogrešno, umesto da uoči mnoštvo dobroga oko nas. To nažalost često izaziva mnogo depresije i straha u našim životima. Metta, ljubav, međutim, znači ne prepustiti se takvoj averziji, biti blagonaklon i strpljiv, čak i prema onome što percipiramo kao loše, pogrešno, iritirajuće, kao našu ili tuđu grešku. Lako je biti blag prema lepim, umiljatim životinjama, kao što su naši kućni ljubimci. Lako je biti blagonaklon prema ljudima koji nam se sviđaju, prema bakama i dekama, naročito kada ne moramo sa njima da živimo pod istim krovom. Lako je biti blagonaklon prema onima koji sa nama dele ista politička, filozofska ili estetska uverenja, prema onima koji nas ne ugrožavaju na bilo koji način. Ali je daleko teže takav biti sa onim što nam se ne dopada, što nas iritira ili nam je odbojno. Za to je potrebno daleko više strpljenja i istrajnosti u praksi.

A u toj praksi, kao i uvek, moramo krenuti od samih sebe. U tradicionalnom budističkom vežbanju, vežbanje mette uvek započinjemo tako što negujemo ljubav prema samima sebi. To ne znači da ćemo jednostavno reći: „Oh, kako ja volim sebe! Ja sam zaista jedna divna osoba!“ i ostati na tome. Umesto toga, kada praktikujemo mettu, jednostavno odlažemo sa strane averziju prema sebi. Proširujemo blagonaklonost i razumevanje čak i prema svojim nedostacima i greškama koje smo načinili, prema lošim mislima koje nam se ponekad roje u glavi, lošim raspoloženjima, besu, pohlepi, strahovima, sumnjama, ljubomori i zabludama koje imamo. Prema svemu onome što možda ne volimo kod sebe, bilo da je to naš um ili neki delo tela, koji je nekako uvek duži ili kraći, širi ili uži, svetliji ili tamniji nego što bismo to želeli. Umesto da na sve to gledamo kao na problem – da na taj način napravimo problem– prestajemo da stalno inventarišemo svoje slabosti, greške i nesavršenosti.

Pre nekako, neko mi se požalio: „S vremena na vreme me savlada depresija. Znam da je to loše. Znam da ne bi trebalo da popustim, da bi trebalo toga da se oslobodim, ali ne znam kako.“ Ali šta je to toliko loše sa povremenim stanjem depresije? Zar ih nemamo svi ponekad? Očekujemo da nikada nećemo biti u takvom stanju, zbog ideje da ima nečeg pogrešnog ako se tako osećamo. Život nekada nije suviše prijatan, nekada je upravo deprimirajući. Ne očekujmo da će naš uvek biti prijatan, nadahnjujući i čaroban. Proveo sam nedavno godinu i po u Mjanmaru, studirajući budizam. To je bilo ostvarenje mog davnašnjeg sna. Bio sam izuzetno srećan zbog mesta na kojem sam se nalazio, ljudi kojima sam bio okružen i prilike da se zamonašim. Ali život, ipak, nije uvek i samo prijatan, zanimljiv i lak. Imao sam problem sa hranom, koja je bila vrlo jednolična i, za mene, čak neukusna. Nisam neki gurman, ali eto, to je bio moj najveći izazov, zbog kojeg se moj um često žalio sam sebi, priželjkivao ovu ili onu hranu, priželjkivao da sam negde drugde, dakle išao u pravcu depresije. Pošto sam bio izgubio nekih dvanaest kilograma i uz još neke zdravstvene probleme, javio se strah. Možda sa mojim zdravljem nešto ozbiljno nije u redu? Šta ako umrem od iscrpljenosti?

Onda mi je svesnost signalizirala da moj um postaje nestabilan i malo sam se bolje u njega zagledao. Šta se događa? Shvatio sam da sam postao fiksiran na ono što je neprijatno, da oko svega toga stvaram averziju, suviše komplikujem stvari. Uložio sam malo više energije u to da jednostavno budem tu gde jesam, sa tim što jeste, da to ne osuđujem, da sebe ne osuđujem, ali i da ne nastavljam sa žalopojkama i samosažaljenjem, sa priželjkivanjem da budem recimo kod kuće, umesto na tom divnom univerzitetu. Pojačao sam i svoju praksu, meditirao malo više, naročito mettāmeditaciju, hodao po okolini malo duže. Umesto nedostataka, malo sam se više fokusirao na napore tih divnih ljudi oko mene, koji su se zaista trudili da sve funkcioniše u najboljem redu, osetio zahvalnost i stvari su lagano počele da dolaze na svoje mesto. Sve oko mene je zapravo ostalo isto, ali moje viđenje toga više nije bilo isto. Naučio sam da ne pravim problem sam sebi zbog tih prolaznih poteškoća. U mom srcu mettā je nadvladala odbojnost i strah.

Uzvišena boravišta

Ljubav se, inače, može manifestovati na različite načine. Otuda ne čudi da je met, prijateljska ljubav, prvi i temeljni član poznate tetrade u budizmu nazvane brahma vihāre ili „uzvišena boravišta“. Nju čine još karuṇā (saosećanje), muditā (radost zbog sreće drugih) i upekkhā (spokojstvo). Reč je o stanjima uma koja se zasnivaju na ljubavi, a moguće ih je negovati, razvijati. Na svom najvišem stupnju te emocije su bezgranične, obuhvataju sva živa bića, uključujući i nas same. Na tom nivou, one su ujedno i kvaliteti probuđenog uma, uma koji je uspeo da se oslobodi egoističnih tendencija, manifestovanih kao slepa vezanost za čulna zadovoljstva, za konvencije, pravila i rituale, za osećaj nepromenljivog sopstva u nama i, na kraju, za čvrsto ukorenjena mišljenja i gledišta (diṭṭhupādāna).

Možemo reći da sam temelj sva ova četiri plemenita stanja uma jeste – ljubav. Zato što ona pokazuju našu sposobnost da se, u promenljivim okolnostima koja čine ovaj svet, odnosimo prema drugim bićima i prema sebi na jedan balansiran, zaštitnički, neagresivan način. Ako ne uspemo da razvijemo ove bazične vizure iz kojim posmatramo svet oko sebe, tada ga percipiramo i pristupamo mu na potpuno pogrešan način. Način koji je obeležen strahom i nepoverenjem, posesivnošću, uskogrudošću i frustiranošću zbog sopstvenih nezadovoljenih nadanja i potreba. Suprotno tome, razvijajući prijateljsku ljubav kao jednu konstantu našeg bića, nezavisnu od okolnosti, naša sposobnost da živimo oslobođeni toksičnih stanja krivice, strepnje, ogorčenja, ciničnosti, depresije i straha izrazito se povećava. Da bismo to postigli, ključno je kao i u svim vidovima budističke nege uma, a gore sam opisao tek jedan takav slučaj, da uspostavimo stanje svesnosti, prisutnosti za ono što se događa ovde i sada. To nam omogućuje da uočimo sve pokrete uma, ideje, emocije, fizičke senzacije koje on registruje, impulse i navike, ali da nas one ne zarobe i povedu sa sobom.

Slično kao kada na moru ukotvimo brod, u prilici smo da sa njegove palube posmatramo talase koji se valjaju u svim pravcima, ali smo sigurni da nas neće baciti na opasno stenje. To nam daje dovoljno vremena da uočimo obrasce neprekidnih gibanja uma, šta ih pokreće i kuda nam predlažu da krenemo. Na nama je potom da razmislimo da li je stizanje na to mesto za naše dobro i za dobro drugih ili ne. Svesnost i ovakvo mudro promišljanje daju nam priliku da dopremo do mesta mira, koje je uvek u nama, samo nekada zaklonjeno strahovima, brigama, besom, slično suncu, koje je uvek tu, samo nekada zaklonjeno gustim oblacima. To je važno, jer samo na tom mestu mira u stanju smo da sa punom svesnošću donesemo pravu odluku, umesto da po navici i vođeni svojim strahovima učinimo nešto zbog čega ćemo se kasnije kajati.

Ova kombinacija svesnosti, kao osnove za mudro promišljanje koje uklanja strah, i prijateljske ljubavi, kao osnove za smirivanje burnih valova našeg srca, predstavlja idealnu mešavinu, univerzalni protivotrov nepromišljenom, kompulzivnom srljanju u sve nove nevolje i patnju, čemu smo u svom nestrpljenju tako skloni. Otuda ne čudi da se čitava budistička praksa može svesti na razvijanje dva osnovna kvaliteta uma: mudrosti i ljubavi. To su naša dva glavna utočišta, oslonca, koji nas čine spremnim da se suočimo sa svime onim što nam život neminovno donosi.

Beleške

1 Shantideva (2008), str. 140.
2 Mađđhima nikāya (2020), str. 83. Bhayaberava sutta.
3 Dīgha nikāya (1987), str. 462. Sigālovada sutta.
4 Dhammapada (2012), str. 192.
5 Dhammasami (2014), str. 112.
6 Suttanipāta (2017), str. 179-189.
7 Brahm (2004), str. 7-10.

Literatura

Brahm, Ajahn (2004): Opening the Door of Your Heart and other Buddhist Tales of Happiness. Sydney: Hachette Australia.

Dhammapada: Reči mudrosti (2012, prevod Branislav Kovačević). Čortanovci: TBZS.

Dhammasami, Khammai (2014): Meditacija sabranosti u praksi (prevod Branislav Kovačević). Čortanovci: TBZS.

Dīgha nikāya: The Long Discourses of the Buddha (1987, prevod Maurice Walshe). Boston: Wisdom Publications.

Germer, Christopher (2009): The Mindful Path to Self-Compassion. New York: Guilford Press.

Mađđhima nikāya: Budini govori srednje dužine (2020, prevod Branislav Kovačević). Čortanovci: TBZS.

Olendzki, Andrew (2010): Unlimiting Mind: The Radically Experiental Psychology of Buddhism.Boston: Wisdom Publications.

Silva, Padmasiri de (2014): An Introduction to Buddhist Psychology and Counselling. New York: Palgrave Macmillan.

Suttanipāta (2017, prevod Bhikkhu Bodhi). Boston: Wisdom Publications.

Shantideva: The Bodhicaryāvatāra (2008, prevod Kate Crosby i Andrew Skilton). Oxford: Oxford University Press.


Metta

Priča kaže da je neka kobra bila toliko impresionirana blagošću monaha koji je živeo u šumskoj isposnici u blizini, da je zamolila da postane njegova učenica. Monah pristade i znajući da zmije mogu biti vrlo eksplozivne, pomisli kako je najbolje da je poduči metta meditaciji, dakle meditaciji bezgranične ljubavi. Kobra se pokazala kao dobra učenica, redovno je meditirala i kao rezultat toga postala dobrodušnija. Jednoga dana, dok je ležala na suncu, primetila je nedaleko od sebe neku ženu kako skuplja drva za ogrev. Umesto da šmugne u gustiš ili da se uspravi, raširi vrat i tako je uplaši, kao što je to do tada radila, ona odluči da ostane tu gde jeste i zrači mettu prema njoj. Žena se sve više približavala, sve dok nije nakupila dovoljno pruća, a onda poče da se obazire ne bi li našla nešto čime će uvezati snop. Kad je ugledala kobru, pomislila je da je komad puzavice, te je zgrabi za rep, obmota oko onog granja snažno je uvrćući, te je uveza u čvor. Na kraju natovari svežanj na leđa, pa ode kući. Kad je stigla, razvezala je onu “puzavicu” i zavitlala je ne đubrište. Izubijana, izlomljena i sva u bolovima, jadna kobra se nekako dovuče do isposnice i ispriča monahu šta se dogodilo. “Rekao si mi da negujem mettu, a evo šta sam zauzvrat dobila”, jadala se kobra. Monah na to odogovori: “Samo zato što imaš u sebi mettu, ne znači da ne možeš ponekad i da malo zašištiš”.

Ispričao pošt. Šravasti Dhammika


Knjiga na poklon, i dalje!

Interesovanje za naše poslednje izdanje je veliko, do sada smo distribuirali oko 250 primeraka. Zato nastavljamo akciju, pa ponavljam post od pre nešto manje od mesec dana.

Sa velikom radošću mogu da vas obavestim da je moj prevod Budinih govora srednje dužine (Mađđhima nikaya), jedne od glavnih knjiga budističkog kanona, najzad odštampan. Theravada budističko društvo u Srbiji će svima koji su zainteresovani pokloniti po jedan primerak. Dovoljno je da pošaljete svoje ime, adresu i broj mobilnog na mejl budizam@yahoo.com. Knjiga će vam biti poslata brzom poštom, tako da je vaše samo da platite poštarinu, koja je zbog veličine knjige (1130 strana) između 250 i 300 dinara.

Čitajte izvorne Budine govore, ne njihova prepričavanja iz treće ruke. ☸️