Patnja i istina

Danas sam čitajući naišao na ove reči jednog eskimskog šamana, koje je između dva svetska rata zabeležio jedan danski istraživač polarnog kruga. Šaman po imenu Iđugarduk je mudrost koja ga je vodila sažeo u ovih nekoliko reči, koje su mi zaista privukle pažnju, valjda zato što su mi se učinile tako budističkim:

Jedina istinska mudrost živi daleko od čovečanstva, tamo u velikoj osami, i moguće je do nje dopreti jedino kroz veliku patnju. Samo oskudica i patnja mogu otvoriti čovekov um za sve ono što je skriveno od drugih.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s