Empatija

Pun mesec – ponedeljak, 23. avgust 2021.

Negujući empatiju prema drugima
vidimo da svako strahuje
od batine, od smrti. Znajući to,
ne povređuj, niti povređivanju uzrok budi.

Dhammapada, 129

Ako imamo tu zlu sreću da budemo žrtva nečijeg besa, znamo koliko to bolno može biti. I možda se zapitamo: „Zašto bi bilo ko poželeo da bude toliko okrutan?“ U ovim stihovima iz Dhammapade Buda kaže da se napad na druge neće dogoditi onda kada postoji empatija. Drugim rečima, kada ljude proguta opsednutost sobom, tada svoj bol projektuju van sebe. U budističkom učenju smo ohrabreni da negujemo empatiju na dva različita načina: karuna znači osećati empatiju prema drugima u kontekstu patnje; mudita znači osećati empatiju u kontekstu radosti. Karuna ili saosećanje znači biti dovoljno živ i svestan, tako da kada smo sa onima koji pate, u stanju smo da se sa njima suočimo, bez osuđivanja, ne zatvarajući svoje srce. Mudita ili radost zbog sreće drugih znači biti svestan i dovoljno obuzdan da kada smo sa onima kojima dobro ide, jednostavno učestvujemo u njihovom ushićenju.

Sa dobrim željama
ađan Munindo


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s