Diži se!

Uṭṭhāna sutta, Sn II.10

331. Diži se! Ustani!
Kakvog dobra ima u spavanju?
Za ranjenoga, probodenog strelom,
kakvoga sna uopšte može biti?

332. Diži se! Ustani!
Uporno sebe vežbaj smirenja radi.
Neka te kralj smrti, tako nesmotrenog,
ne zavede i učini svojim robom.

333. Odbaci tu vezanost
koja i bogove i ljude,
prepune žudnji, drži okovane.
Ne protraći priliku koju imaš;
jer oni koji su je propustili,
nariču kad jednom u paklu se nađu.

334. Nepažnja je pogibelj uvek,
pogibelj je nepažnji pratilac verni.
Uz pomoć pažljivosti i jasnog znanja,
iščupaj iz sebe tu strelu otrovnu.”


Komentar

Ova kratka sutta od četiri strofe upućuje snažan poziv na istrajan napor. Komentar objašnjava da su ovi stihovi izgovoreni u vezi sa incidentom opisanom u SN 51:14. U to vreme jedan broj mladih monaha koji su živeli u prizemlju Migāramātine palate bili su nemarni. Buda je zamolio Mahāmoggallānu da u njima probudi osećaj neodložnosti, što je on i učinio tako što je svojim psihičkim moćima učinio da se palata „ljulja, trese i drhti“ kada ju je dodirnuo nožnim palcem. Kada su monasi izjurili, u šoku i prestravljeni, Buda im je izgovorio ove stihove, kako bi ih podstakao da ulože više napora u svoju praksu.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s