Koji je učiteljev put?

Vaṅgīsa sutta, Sn II.12

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u okolini Āḷavīja, kraj Aggāḷava svetilišta. A poštovani Nigrodhakappa, učitelj poštovanog Vaṅgīse, upravo je malo pre toga bio dostigao konačno oslobođenje. Tako se poštovanom Vaṅgīsi, dok je meditirao u osami, u umu pojavi ovakva misao: „Je li moj učitelj dosegao konačno oslobođenje ili nije?”

Onda uveče poštovani Vaṅgīsa izađe iz osame, te otide do Blaženog. Kad je stigao, pokloni se on Blaženom, pa sede sa strane. Sedeći tako sa strane, poštovani Vaṅgīsa ovako reče Blaženom: ”Poštovani gospodine, dok sam meditirao u osami, u umu mi se pojavi ovakva misao: ’Je li moj učitelj dosegao konačno oslobođenje ili nije?’”1 Zatim on ustade sa svog mesta, pa pošto je prebacio ogrtač preko jednog ramena, sklopljenih ruku se obrati Blaženom u stihovima:

343. „Pitamo učitelja nenadmašne mudrosti,
uništitelja sumnje još u ovom životu:
u Aggāḷavi je umro monah,
nadaleko znan i čuven, potpuno ugašen.

344. Nigrodakappa beše njegovo ime,
koje Blaženi dade tome brahmanu.
Energičan, živeo je s oslobođenjem kao ciljem,
predan Tebi koji ukazuješ na stanje nepromenljivo.2

345. O Sakyanine, svi mi želimo da saznamo
o tome učeniku tvom, o Svevideći.
Naše uši su spremne, pažnja izoštrena,
učitelju naš, u znanju nenadmašni.

346. Odagnaj nam sumnju, Premudri,
da li on dosegnu nibbānu, reci nam.
Kaži kakvo je mišljenje tvoje, o Svevideći,
ti koji si kao svevideći Sakka među bogovima.

347. Kakvi god da su okovi, putevi obmane,
slojevi neznanja što plodno tlo su za sumnju,
kad Tathagati priđemo, sve to nestaje,
jer njegov pogled najoštriji je među ljudima.

348. Ako niko ne razveje naslage nečistoća,
kao što vetar razveje guste oblake,
čitav svet u potpunu tamu zavijen ostao bi,
čak i najmudriji među ljudima zablistali ne bi.

349. Ali mudraci su ti koji svetlo donose.
I ja upravo tebe, o Heroju, za takvoga smatram.
Znajući to, dođosmo do onoga ko vidi i zna,
da nam otkrije kakva je Kappina sudbina.

350. Pusti svoj umilni glas bez oklevanja,
kao što labud ispruži vrat i oglasi se.
Nežno i milozvučno i ti se oglasi,
svi ćemo pažljivo saslušati reči tvoje!

351. Onog ko je prevazišao sasvim rođenje i smrt,
zamolivši Čistoga, navešću ga da istinu objavi.
Običnim ljudima sopstvene namere skrivene ostaju,
al‘ Tathāgatini postupci su uvek razumevanjem vođeni.

352. Tvoje izvrsno objašnjenje prihvatamo
kao ono što dade neko ko je savršene mudrosti.
Poslednju molbu ti smerno upućujemo:
ti koji znaš, ne drži nas u neznanju, o mudrače!

353. Razumevajući plemenito učenje od vrha do dna,
ti koji znaš, ne drži nas u neznanju, o ti neiscrpne energije.
Kao što putnik u vreli letnji dan za vodom očajnički žudi,
tako i ja žudim za rečju tvojom: neka me zapljusne glas tvoj.

354. Pošto je živeo strogom asketskom stegom,
sigurno život Kappin ne beše uzalud.
Dostignu li on potpuno utrnuće ili još nešto ostade?
Kako je oslobođen, to žudimo da čujemo.”

355. „Presekao je žudnju za svakim imenom i oblikom ovde”,
[reče Blaženi],
”bujicu strasti Mračnoga3 što dugo je u njemu tekla.
Zaista otišao je na mesto izvan rođenja i smrti.”
Tako reče Blaženi, prvi među petoricom.4

356. „Pažljivo saslušavši tvoje reči,
o najveći među mudracima, zadovoljan sam.
Pitanje moje uistinu ne beše uzalud,
jer ovaj brahman mene obmanuo ne bi.

357. Učenik Budnoga bio je od onih koji
kako su govorili, tako su i postupali.
Tako je raskinuo čvrstu mrežu Smrti
što je Obmanjivač razape nadaleko.

358. Kappiya, O Blaženi,
uočio je izvor vezivanja.
Kappāyana umače van domašaja smrti,
na mesto na koje se tako teško stiže.


Komentar
Vaṅgīsu je Buda označio kao monaha najistaknutijeg po sposobnosti da probudi nadahnuće (paṭibhāna). Njegova specijalnost bilo je stvaranje poezije. U Vaṅgīsasaṃyutti (SN pogl. 8) pokazuje svoju veštinu improvizacije. On takođe ima sedamdeset i jednu strofu u Theragāthi, što je najveći broj od svih koji su zastupljeni u toj zbirci. Među tim strofama su i one iz ove sutte. Prozni uvod u ovu suttu objašnjava kako je posle smrti svog učitelja Nigrodhakappe, Vaṅgīsa bio zaokupljen sumnjom da li je ovaj dostigao krajnju nibbānu ili nije. Da bi je odagnao, otišao je do Bude i kao pesnik, stihovima zamolio za odgovor. Izgleda da je bilo prisutno još monaha, jer pominje i druge koji bi želeli da čuju. Njegovi stihovi pokazuju visok stepen poetske rafiniranosti, što ih stavlja nasuprot ne suviše kićenog stila većeg dela rane budističke poezije. Vaṅgīsa se obratio Budi uzvišenim epitetima. Naziva ga svevidećim, premudrim, najoštrijeg pogleda među ljudima, savršenog znanja i tako dalje. On takođe koristi metafore i poređenja: Buda je poput Sakke među devama (346d), nalik vetru što razgoni oblake; njegov glas je umilan poput pesme labuda (350b); sam je nalik čoveku iscrpljenom vrućinom, a Budine reči su poput obilnog pljuska (353cd). Na kraju, posle duge molbe za objašnjenje, Buda kratko objavljuje da je Nigrodhakappa zaista „otišao na mesto izvan rođenja i smrti“ (355). To je bio odgovor za kojim je Vaṅgīsa toliko čeznuo da ga čuje i dočekao ga je sa radošću (35658).


Beleške
1 Particip parinibbuta je ovde upotrebljen da označi dve stvari, onoga ko je dostigao nibbānu i onoga ko je umro kao arahant. Tako kada tekst kaže nigrodhakappo nāma thero… aćiraparinibbuto hoti, to znači da je Nigrodhakappa nedavno preminuo kao arahant. A kada kaže da se Vaṅgīsa pitao, parinibbuto nu kho me upađđhāyo udāhu no parinibbuto, to ne znači da Vaṅgīsa nije siguran je li njegov učitelj umro, već da li je umro kao arahant.

2 Nibbāna.

3 Drugo ime za Māru, personifikaciju smrti.

4 Buda se smatra učiteljem i vođom grupe od pet učenika, koji su saslušali njegovu prvu propoved. Drugo tumačenje pojma pañćaseṭṭho, „prvi među pet“, jeste da je on potpuni gospodar svojih pet čula.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s