Ko je vredan darova?

Māgha sutta, Sn III.5

Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Rāđagahe, na Lešinarevoj hridi. Onda brahmanski učenik po imenu Māgha dođe do Blaženog i pozdravi se sa njim. Kada taj učtivi i prijateljski razgovor bi završen, sede on sa strane i reče Blaženom:

”Učitelju Gotama, ja sam darovatelj, majstor davanja, davalac obilja, posvećen darežljivosti. Svoj imetak stičem na ispravan način i pošto sam u tome uspeo, od tog imetka ispravno stečenog, ispravno sakupljenog, dajem jednom čoveku, dajem dvojici, trojici, četvorici, petorici, šestorici, sedmorici, osmorici, devetorici, desetorici. Dajem dvadesetorici, tridesetorici, četrdesetorici, pedesetorici. Dajem stotini ljudi, čak i više. Kada tako dam, učitelju Gotama, kada toliku žrtvu prinesem, stvaram li i mnogo zasluga za sebe?“

„Svakako, učeniče, kada tako daješ, kada toliku žrtvu prineseš, tada stvaraš mnogo zasluga i za sebe. Učeniče, onaj ko je darovatelj, majstor davanja, davalac obilja, posvećen darežljivosti, ko svoj imetak stiče na ispravan način i pošto je u tome uspeo, od tog imetka ispravno stečenog, ispravno sakupljenog, daje jednom čoveku… daje stotini ljudi, čak i više, stvara mnogo zasluga za sebe.“

Na to se brahmanski učenik Māgha obrati Blaženom u stihovima:

487. „Pitam učitelja Gotamu, velikodušnoga“,
(reče brahmanski učenik Māgha),
„koji žuti ogrtač nosi, luta kao beskućnik:
kada domaćin posvećen davanju, majstor davanja,
željan zasluga, u potrazi za zaslugama darove prinosi,
dajući hranu i piće drugima bez oklevanja,
kako ti njegovi darovi pročišćeni postaju?“

488. „Kada domaćin posvećen davanju, majstor davanja,“
(Māgha“, reče Blaženi),
„željan zasluga, u potrazi za zaslugama darove prinosi,
dajući hranu i piće drugima bez oklevanja:
ti darovi pročišćeni postaju ako ih dobiju oni vredni darivanja.“

489. „Kada kućedomaćin posvećen davanju, majstor davanja,“
(reče brahmanski učenik Māgha),
„željan zasluga, u potrazi za zaslugama darove prinosi,
dajući hranu i piće drugima bez oklevanja:
opiši, o Blaženi, one koji su takvog darivanja vredni.“

[Blaženi:]

490. „Onima koji lutaju ovim svetom, bez vezanosti,
ništa ne posedujući, potpuno usavršeni, obuzdani:
takvima bi brahman u potrazi za zaslugama,
kada dođe vreme, trebalo darove da ponudi.

491. Onima koji su raskinuli svaki okov i vezu,
ukroćenima, slobodnima, neuznemirenima, bez žudnji:
takvima bi brahman u potrazi za zaslugama,
kada dođe vreme, trebalo darove da ponudi.

492. Onima koji su se oslobodili svih okova i veza,
ukroćenima, slobodnima, neuznemirenima, bez žudnji:
takvima bi brahman u potrazi za zaslugama,
kada dođe vreme, trebalo darove da ponudi.

493. Onima koji su nadišli požudu, mržnju i konfuziju,
u kojima otrova nema, svetačkom životu predanima:
takvima bi brahman u potrazi za zaslugama,
kada dođe vreme, trebalo darove da ponudi.

494. Onima u kojima dvoličnosti, a ni zabluda nema,
bez pohlepe su, jer u njima osećaja za ‘moje‘ nema:
takvima bi brahman u potrazi za zaslugama,
kada dođe vreme, trebalo darove da ponudi.

495. Onima što plen žudnji postali nisu,
već na drugoj obali borave bez osećaja za ‘moje‘:
takvima bi brahman u potrazi za zaslugama,
kada dođe vreme, trebalo darove da ponudi.

496. Onima što ne žude za bilo čim na svetu ovom,
za preporađanjem ovde ili bilo gde drugde:
takvima bi brahman u potrazi za zaslugama,
kada dođe vreme, trebalo darove da ponudi.

497. Beskućnicima što zadovoljstva čula napustiše,
koji sobom ovladaše, pravi poput strele:
takvima bi brahman u potrazi za zaslugama,
kada dođe vreme, darove trebalo da ponudi.

498. Onima što ne znaju za požudu, izoštrenih čula,
slobodni kao mesec kada iz oblaka izroni:
takvima bi brahman u potrazi za zaslugama,
kada dođe vreme, trebalo darove da ponudi.

499. Ispunjenima mirom, onima što za požudu ne znaju,
krotkima i bez budućih odredišta, jer su ih sve napustili:
takvima bi brahman u potrazi za zaslugama,
kada dođe vreme, trebalo darove da ponudi.

500. Onima koji su umakli rođenjima i smrti,
koji su prevazišli zbunjenost svaku:
takvima bi brahman u potrazi za zaslugama,
kada dođe vreme, trebalo darove da ponudi.

501. Takvima što svetom hode, a sami su poput ostrva,
ne poseduju ništa, u svakom pogledu oslobođeni:
takvima bi brahman u potrazi za zaslugama,
kada dođe vreme, trebalo darove da ponudi.

502. Onima koji ovo znaju upravo onako kako jeste:
‘Ovo je poslednje rođenje, preporađanja više nema‘:
takvima bi brahman u potrazi za zaslugama,
kada dođe vreme, trebalo darove da ponudi.

503. Istinskom znalcu, ushićenom zadubljenjem, sabranom,
što do probuđenja stigao je, utočištu mnogima:
takvome bi brahman u potrazi za zaslugama,
kada dođe vreme, trebalo darove da ponudi.“

[Māgha:]

504. „Zaista moja pitanja nisu postavljena uzalud;
Blaženi mi je objasnio ko je vredan darivanja.
O učitelju, ti sve to znaš baš onako kako jeste,
jer Dhammu ovu si do kraja razumeo!

505. „Kada kućedomaćin posvećen davanju, majstor davanja,“
(reče brahmanski učenik Māgha),
„željan zasluga, u potrazi za zaslugama darove prinosi,
dajući hranu i piće drugima bez oklevanja,
opiši mi, o Blaženi, izvrsnost takvoga darivanja.

[Blaženi:]

506. Prinesi ponudu i dok je prinosiš,
(Māgha“, reče Blaženi),
„učini svoj um mirnim na svaki način.
Jer za onoga ko dar prinosi, darovanje je temelj:
čvrsto na njega oslonjen, takav slabosti odbacuje.

507. Ugasivši u sebi požudu, uklonivši mržnju,
neguje u umu bezmernu ljubav prijateljsku,
neprekidno pažljiv, iz dana u dan marljivo,
takav bezmernom ljubavlju zrači, na svaku stranu.

[Māgha:]

508. „Ko je pročišćen, slobodan, a ko sputan?
Na koji način se do sveta Brahme dolazi?
Pošto znanja nemam, odgovori mi, o muni.
Blaženi je Brahma što se pred mojim očima javi,
jer zaista za sve nas ti si Brahmi nalik.
Kako se neko u svetu Brahme preporodi, o Blistavi?“

[Blaženi:]

509. „Onaj ko prinese žrtvu tri puta izvrsnu,
(Māgha“, reče Blaženi),
takav treba to da učini sa onima dara vrednima.
Na taj način čineći, ko je istinski tome predan,
kažem da se preporađa u svetu Brahme.

Kada ovo bi izgovoreno, brahmanski učenik Māgha reče Blaženome: „Izvrsno, učitelju Gotama! Izvrsno, učitelju Gotama! Baš kao kad bi neko ispravio ono što je stajalo naglavce, otkrio skriveno, pokazao put zalutalome ili upalio svetiljku u tami, tako da oni koji imaju oči mogu da vide, isto tako je učitelj Gotama, na više različitih načina, razjasnio Dhammu. Uzimam učitelja Gotamu za utočište, njegovo učenje i zajednicu monaha za utočište. Neka me učitelj Gotama prihvati kao nezaređenog sledbenika koji, odsad pa do kraja života, pronađe svoje utočište.”


Komentar
Tema ove sutte slična je prethodnoj, ali sagovornik, brahmanski učenik Māgha, ne prilazi Budi s neprijateljstvom, već kao znatiželjni poštovalac. Njegovo pitanje, postavljeno u uvodnim strofama, jeste: „Za domaćina koji želi zasluge, ko je pravi primalac darova?“ Ovo pitanje u vezi je sa drevnim indijskim verovanjem da darivanje hrane i drugih stvari stvara duhovne zasluge, dobru kammu koja će rezultirati srećom u budućim životima, a veličina zasluga srazmerna je čestitosti onih koji darove primaju.

Buda odgovara opisom onih koji su pravo polje na kojem se žanju zasluge. On ne pominje konkretno sebe i svoje učenika, već generalnim terminima karakterističnim za sve arahante opisuje kvalitete idealnog primaoca. Nekoliko stihova ovde odgovaraju onima u prethodnoj sutti, a i njihov ton je identičan. Kada Māgha upita o najboljem načinu da prinese žrtvu, Buda objašnjava trostruku izvrsnost, što komentari objašnjavaju kao davanje smirenog uma pre, tokom i posle davanja dara. Međutim, ono na šta se mislilo u originalnom kontekstu možda je bila izvrsnost davaoca, primaoca i dara. Vredno je zapaziti da Māgha pita samo za način kako se preporoditi u svetu Brahme, a Buda odgovara na nivou pitanja, ne pokušavajući da detaljnije otkrije stazu uvida koja vodi do oslobođenja. Ovo ilustruje Budin pedagoški metod procenjivanja kapaciteta slušalaca i formulisanja učenja na način koji odgovara njihovim sposobnostima i sklonostima.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s