Kratki govor o sukobljavanju

Ćūḷaviyūha sutta, Sn, IV.12

878. „Držeći se svaki svog gledišta,
prepirući se, različiti stručnjaci tvrde:
’Ko god na to ovako gleda, razumeo je učenje.
Ko god ga odbacuje, taj je za osudu.’

879. Tako se prepirući, oni optužuju:
’Moj oponent je budala i neznalica.’
Koja od tih teorija je onda tačna,
kad svaki od njih sebe stručnjakom zove?“

880. „Ako je onaj ko ne potvrdi suparnikovu teoriju,
samo zbog toga budala, mula, s manjkom mudrosti,
tada su zapravo svi budale, sasvim bez mudrosti,
jer se svaki od njih svoga gledišta slepo drži.

881. Ali ako se držanjem gledišta pročišćen postaje,
čiste mudrosti, upućen, razuman,
tada niko od ovih u raspravi nije plitkog uvida,
jer svako od njih čvrsta uverenja ima.

882. Ja ne kažem da je ispravno
kada jedan drugog budalom nazivaju.
Svaki je sa svojim gledištem kao istinom srastao
i zato suparnike budalama smatraju.”

883. „Za ono što jedan istinom drži,
drugi kaže: ’To je krivotvorenje, laž.’
Tako se sukobljavajući, oni se glože;
zašto askete ne mogu svi istu stvar da zbore?”

884. „Istina jeste jedna, druge nema;1
čovek koji ovo razume, ne raspravlja se.
Svako od njih svoju, drugačiju istinu objavljuje,
zato askete ne mogu svi istu stvar da zbore.”

885. „Ali zašto o različitim istinama govore,
ti što sebe velikim znalcima nazivaju?
Jesu li te istine zaista mnoge i različite
ili pak oni samo razne pretpostavke slede?”

886. „Istina svakako nema mnogo i različitih,
osim ako [pogrešno] vidimo trajnost u stvarima ovoga sveta.
Ali kada su jednom formulisali svoje razloge za gledišta,
oni čvrsto zastupaju dvojstvo: ’istinito’ i ’pogrešno’.

887. Zavisni od tog što videli su, čuli i osetili,
zavisni od pravila i rituala, oni pokazuju prezir [za druge].
Zauzevši stav o odlukama svojim, podrugljivi su,
sebe hvale i kažu: ’Oponenti su moji glupaci i neznalice.’

888. To zbog čega suparnike budalama smatra,
upravo zbog toga on sebe znalcem zove.
Nazivajući sebe znalcem, zablude drugoga prezire,
a opet istom zabludom vođen, o njemu tako govori.

889. Ponesen svojim ekstremnim gledištem,
zatrovan obmanom, videći sebe savršenim,
sâm sebe je uzvišenim proglasio,
jer takvim vidi gledište koje je prigrlio.

890. Ako je suparnik nekog niskim nazvao,
i taj suparnik tada je svoj nizak uvid pokazao.
Ali ako je majstor znanja onaj ko sebe tako vidi,
tada među asketama budale nema.

891. ’Onima koji objavljuju učenje od ovog drugačije,
čistota nedostaje, takvi nesavršeni jesu.’
Na taj način askete raznih tradicija zbore,
jer okova ih strast za gledištima sopstvenim.

892. ’Samo ovde čistote ima’, tako tvrde;
ni u jednom drugom učenju pročišćenja nema.
Tako mnogi askete ušančeni stoje,
ne odstupajući ni za korak od sopstvenog puta.

893. Ali u tom slučaju, sve dok ne odstupi
ni za korak od sopstvenog puta,
kako neko drugoga za budalu smatrati može?
Sam je taj koji sukobe stvara, kada druge
budalama zove, glasnicima pogrešnog učenja.

894. Ušančen u sudove svoje, sebe uzevši za meru,
sve nove prepirke u ovome svetu stvara.
Kada sve te sudove za sobom ostavi,
čovek razdore više u svetu ovom ne stvara.


Beleška
1 „Istina jeste jedna”. Ovu tvrdnju treba imati na umu čitajući naredne stihove, jer ona čini osnovu za raspravljanje o tome kako ljudi koji unapred zaključuju na osnovu pretpostavki govore u opoziciji: istinito i pogrešno. Buda ne poriče da postoji ono što je istinito i ono što je pogrešno. Umesto toga, on radije govori o tome da sva čvrsta stanovišta, bez obzira koliko istinit ili pogrešan njihov sadržaj mogao biti, kada se uzimaju kao događaji u lancu uzročnosti, dolaze na nivo istine uslovljenih fenomena, kako je to objašnjeno u prethodnom govoru. Ako se za njih vežemo, to vodi u obmanu, konflikt i novo nastajanje. Kada se na njih gleda na ovakav način – kao na događaje, pre nego kao na istinite i pogrešne opise drugih događaja (ili kao na događaje, pre nego kao na simbole) – sklonost vezivanja za njih ili ukopavanja u njih slabi.


The Cowherd and the Yaksas, Balustrade, Level 1, Borobudur, photograph by Anandajoti Bhikkhu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s