Uvodni stihovi

976. Težeći tome da sve napusti,
brahman, majstor vedskih himni,
iz divnoga grada u zemlji Kosali
zaputio se daleko na jug.

977. U području Assake,
u susedstvu Aḷake,
živeo je na obali reke Godhāvati,
od hrane isprošene i od voća.

978. A nedaleko od tog mesta
nalazilo se selo poveliko.
Od bogate letine što je sakupiše,
načinio je veliki obred žrtvovanja.

979. Kada je završio veliki obred,
on ponovo u svoju isposnicu otide.
Tek što je u nju ušao,
i drugi brahman za njim naiđe.

980. Noge mu sve u ranama, ožedneo,
zubi mu truli i glava sva u krastama.
Pošto se domaćinu približio,
pet stotina novčića mu zatraži.

981. Videvši ga kako stoji,
Bāvari mu ponudi da sedne.
Upita ga za za sreću i zdravlje,
pa mu ovakve reči uputi:

982. „Sve što sam imao, razdelio sam,
oslobodio sam se svega toga.
Veruj mi, o brahmane:
u mene nema pet stotina novčića.”

983. „Pošto to od tebe zatražih
i ako mi u tome ne udovoljiš,
sedmoga dana od danas, nek‘ ti se
glava rasprsne na sedam delova.“

984. Igrajući svoju nečasnu igru,
taj šarlatan izusti strašnu kletvu.
Kada je te gnusne reči čuo,
Bāvari duboko potišten ostade.

985. Pogođen beše strelom tuge,
jeo nije i telo poče da mu kopni.
Takvim stanjem uma obuzet,
nije se ushićivao ni u meditaciji.

986. Videvši ga uplašenog i potištenog,
jedno njemu naklonjeno božanstvo
dođe do Bāvarija
i ovako mu se obrati:

987. „Taj šarlatan što želi bogatstvo
ni o čemu ništa on ne zna.
Niti o glavi on bilo šta zna,
a niti o njenom pucanju.”

988. „Ako vi znate, plemeniti,
molim vas odgovorite na moje pitanje
o glavi i njezinom pucanju,
vaše reči želim da čujem.”

989. „Ah, ni ja o tome ništa ne znam;
moje znanje dotle ne doseže.
Ali glavu i pucanje glave,
upravo to su pobednici razumeli.”

990. „Onda mi bar to recite, o božanstvo,
na ovom zemljinom šaru,
ko je taj što zna o glavi,
ko zna o njezinom pucanju?”

991. „Još ranije se iz grada Kapilavatthu
zaputio predvodnik sveta,
potomak drevnog kralja Okkāke,
sakyanski sin, svetlonosac.

992. On, brahmane, jeste Probuđeni,
što otišao je iza svih pojava, prozrevši ih,
stekao najviše znanje i duhovnu moć,
razumeo pravu prirodu svih pojava.
Pošto je sve zalihe kamme razorio,
oslobođen biva, jer nove tekovine ne stiče.

993. Budni, Blaženi, u ovome svetu,
duhovnog oka posednik podučava Dhammu,
Idi do njega i postavi mu pitanje svoje:
on će ti najbolje objašnjenje dati.”

994. Kada je čuo red „Budni”
Bāvari se istog časa razvedri.
U njemu tuga u trenu nestade,
silno ushićenje ga celog obuze.

995. Blaženstvom preplavljen, srećan, veseo,
Bāvari zatim ono božanstvo upita:
„U kojem selu ili gradu, u kojem kraju
boravi taj zaštitnik sveta,
kako se može doći i pokloniti se
Probuđenome, najvećem među ljudima?”

996. „Taj pobednik je u Sāvatthīju, u zemlji Kosala;
[tu boravi] onaj čija je mudrost obilna, oštroumnost ogromna.
Taj sakyanski sin bez premca, pročišćen, predvodnik ljudi,
jeste neko ko razume glavu i njezino pucanje.”

997. I on se tada obrati svojim učenicima,
brahmanima koji ovladaše vedskim himnama:
„Dođite, učenici brahmanski, ja ću govoriti,
a vi saslušajte šta imam da vam kažem.

998. U ovome svetu se pojavio
onaj što nadaleko poznat je kao ‘Budni‘,
neko ko se u svetu javi zaista vrlo retko.
Požurite do Sāvatthīja i nađite najboljeg među ljudima.“

999. „A kada ga ugledamo, brahmane,
kako ćemo znati da upravo on je Buda?
Pošto to ne znamo, recite nam
na koji način ćemo ga prepoznati?”

1000. „Reč o znakovima velikoga čoveka
do nas je došla sačuvana u himnama.
Trideset dva obeležja su data,
jedno po jedno, opisano do detalja.

1001. Za onoga čije telo poseduje
sva ta obeležja velikog čoveka,
zaista samo dva puta postoje:
treći se nikako ne može naći.

1002. Ako u svome domu ostane,
savladavši čitav ovaj svet,
bez nasilja, bez oružja kakvoga,
vladaće nad njim on, pravdom vođen.

1003. Ali ako, pak, dom svoj napusti
i krene putem beskućnika,
tada budom postaje, koprenu uklanja,
arahant kojem niko ravan nije.

1004. Isključivo u umu svojem, bez reči,
pitajte ga za [moje] rođenje, klan, obeležja,
svete himne i učenike; i upitajte ga
na kraju o glavi i njenom pucanju.

1005. Ako on zaista jeste buda,
pred čijim pogledom prepreka nema,
on će vam glasom odgovoriti
na ono što ste ga umom pitali.”

1006. Kada su čuli Bāvarijeve reči,
njegovih šesnaest učenika –
Ađita, Tissa Metteyya,
Puṇṇaka i Metagū,

1007. Dhotaka i Upasīva,
Nanda i Hemaka,
par Todeyya i Kappa,
kao i mudri Đatukaṇṇī,

1008. Bhadrāvudha i Udaya,
kao i brahman Posāla,
oštroumni Mogharāđa
i veliki mudrac Piṅgiya –

1009. svaki vođa sopstvene grupe,
dobro poznati nadaleko,
meditanti što u zadubljenjima uživaju,
koji su sebe izgradili dobrim postupcima,

1010. pokloniše se Bāvariju svi do jednoga
i pošto su triput obišli oko njega,
svaki zamotane punđe, kožom ogrnuti,
zaputiše se pravo ka severu –

1011. prvo do Patiṭṭhāne, prestonice Aḷake,
a zatim u nekadašnji Māhissatī,
onda u Uđđenī i Gonaddhu,
Vedisu i Vanasu,

1012. i Kosambī i Sāketu,
veličanstveni grad Sāvatthī,
Seravyu i Kapilavatthu,
kao i grad Kusināru,

1013. i dalje do gradova Pāvā i Bhoga,
Vesālīja i prestonice zemlje Magadhe,1
pa još dalje do Pāsāṇaka svetilišta,
čarobnog i kao stvorenog za užitak.

1014. Kao što žedan traga za hladnom vodom,
kao što trgovac traga za dobrom zaradom
ili onaj što ga sparina muči traga za hladovinom,
tako su se oni žurno uz planinu uspinjali.

1015. A tom prilikom je Blaženi,
sedeći pred zajednicom monaha,
podučavao istini svoje učenike,
nalik lavu što se rikom u šumi oglasi.

1016. Ađita ugleda Budu
veličanstvenom suncu nalik, sa stotinu zraka,
mesecu nalik u onoj noći
kada dostigne svoj puni sjaj.

1017. Pošto je osmotrio njegovo telo
i sva obeležja na njemu video,
on stade sa strane, zaista uzbuđen
i u umu svome postavi pitanje:

1018. „Reci nam tačno o njegovom rođenju,
iz kojeg je klana i kakva su obeležja njegova,
je li usavršen u recitovanju svetih himni.
Koliko svojih učenika taj brahman ima?“

1019. „Godina mu je sto i dvadeset,
a potiče iz klana po imenu Bāvari;
tri su obeležja na njegovome telu;
on jeste odlični znalac triju veda,

1020. obeležja i povesti svih,
tumačenja reči i pravila rituala.
On podučava pet stotina učenika;
usavršen je u sopstvenom učenju.“

1021. „O najviši među ljudima, otkrij nam
do detalja obeležja koja poseduje Bāvari.
O ti koji si sasvim presekao žudnju,
ne dopusti da u nama imalo sumnje ostane!“

1022. „U stanju je da lice pokrije svojim jezikom,
između obrva raste mu gusti pramen;
polni organ sakriven mu je naborima kože;
tako znaj, brahmanski učeniče.“

1023. Kada su čuli da je na pitanja odgovoreno,
a da nijedno ne beše glasno izgovoreno,
ushićeni i uz naklone s poštovanjem,
svako od prisutnih ovako pomisli:

1024: „Beše li to neko božanstvo ili Brahmā
ili čak Indra, supružnik Suđin,
ko umom svojim postavi pitanja?
Kome su odgovori upućeni bili?

1025. „Bāvari pita o glavi
i o njezinom pucanju.
Objasni to, o Blaženi!
Razvej sve naše sumnje, o riši!“

1026. „Neznanje znajte kao ‘glavu‘;
jasno znanje kao ‘pucanje glave‘,
kada je združeno s poverenjem, svesnošću,
koncentracijom, željom i energijom.“

1027. Na to brahmanski učenik,
obuzet velikim ushićenjem,
prebaci ogrtač preko jednog ramena
i čelom dodirnu tlo kraj Budinih stopa.

1028. „Brahman Bāvari, poštovani gospodine,
zajedno sa svim svojim učenicima,
oduševljenjem ispunjen, radostan,
do nogu se klanja Vidiocu.“

1029. „Neka brahmana Bāvarija sreća prati,
kao i sve njegove učenike.
Neka i vi svi budete srećni!
Nek dugovečan budeš, brahmanski učeniče!

1030. Kakvo god pitanje da Bāvari ima,
ti ili neko među onima što sa tobom dođoše –
slobodno mi pitanja postavljajte,
šta god da želite da saznate.“

1031. Pošto je odobrenje o Bude dobio,
Ađita sede na svoje mesto i poštovanje iskaza,
pa onda sklopljenih ruku, smeran,
Tathāgati svoje prvo pitanje postavi.


Beleška
1 Rāđagaha.


The King meets the Ascetics, Balustrade, Level 1, Borobudur, photograph by Anandajoti Bhikkhu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s