Pitanja mladog brahmana Posāle

Posālamāṇavapuććhā, Sn V.14

1112. „Dođoh iz potrebe da postavim pitanje,“
(reče poštovani Posāla),
„onome koji ukazuje na prošlost,
ko je bez strasti, presekao sumnju,
potpuno nadišao sve pojave.

1113. Pitam Sakyu o znanju onoga
za kojeg je opažaj forme nestao,1
ko do kraja napusti ovo telo
i jasno vidi: ‘nema ničega‘
unutra i spolja:
ko bi takvoga mogao voditi?“2

1114. „Tathāgata neposredno zna,
(Posāla,“ reče Blaženi),
„sva područja svesti.
Tako zna i onoga koji oslobođen biva
uzimajući to područje kao svoje uporište.

1115. Kada neko prepozna da
u području ništavila ushićenje jeste okov,
kada to neposredno uvidi na ovakav način,
takav tada u suštinu proniče uvidom.
To je stvarno znanje brahmana,
onoga ko proživeo je svoj duhovni život.“


Beleške
1 Pitanje se odnosi na meditanta koji je dosegao stupanj zadubljenja koji se naziva „područje ničega“. Videti IV.11, posebno strofu 874.
2 Posalino pitanje u vezi sa znanjem osobe koja je u području ničega ima dvostruko značenje. On pita šta Buda zna o takvom čoveku i isto tako šta bi neko na tom stupnju duhovnog razvoja trebalo da radi kako bi još više razvio svoj uvid. Budin odgovor odnosi se na oba ova aspekta.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s