Sigurnost

PUN MESEC – 17. mart 2022.

Sam si, zaista, zaštitnik svoj,
sam si, zaista, utočište svoje.
Motri zato na samoga sebe,
k’o i trgovac na konja dobre sorte.

Dhammapada, 380

Savršeno je prirodno želeti da se osetimo sigurnim i bezbednim. Međutim, potrebno je da pažljivo osmotrimo na kojem mestu tragamo za tom sigurnošću. Ako je tražimo na pogrešnim mestima, to može značiti da se, kada se susretnemo sa nesigurnošću, sapletemo, a naša svesnost pretvori u bolni čvor straha i besa. U ovim stihovima Buda nas upućuje da sigurno boravište potražimo u sebi. Takav savet može ići protiv naših instikata da pokušavamo da kontrolišemo spoljašnje okolnosti. Možda sebi izgledamo sebični ako usmerimo pažnju na sebe, dok drugi oko nas pate. Ali imajte na umu da vam Bude ne kaže kako pažnju treba da usmerite samo na sebe; umesto toga, on ukazuje da imati pristup unutrašnjem osećaju sigurnosti jeste prioritet, ako želimo da živimo u ovome svetu i ostanemo pri zdravoj pameti. Sve dok ne izgradimo jedan pošten, svestan odnos prema želji za sigurnošću, neprekidno ćemo svoj strah od neizvesnosti projektovati izvan sebe, upinjati se da spoljašnje okolnosti budu stabilne i u skladu sa našim željama. Sve to nas čini strašno ranjivim. Važan aspekat „motrenja na samoga sebe“ predstavlja proučavanje naših reakcija kada se suočimo sa osećajem nesigurnosti. Jesmo li u stanju da osetimo strah, a da se ne izgubimo u tom strahu? Jesmo li u stanju da osetimo tugu, a da se ne izgubimo u toj tuzi? „Biti svoj zaštitnik“ ne znači nemati osećanja. To znači naučiti kako da se, u pravom trenutku, prisetimo utočišta u Budi: u nesebičnoj svesnosti koja zna – u onome što nas može odvesti do pouzdanog znanja i istinskog saosećanja.

S ljubavlju,
ađahn Munindo


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s