Lak život

Lak je život onome bez stida,
poput gavrana drskome,
onom ko vređa druge,
razmetljivom i bezobzirnom.

Dhammapada, 244

Stid o čijem nedostatku Buda ovde govori nije ono otrovno stanje uma koje se dalje manifestuje kroz osećaj poniženosti i povređenosti. Umesto toga, reč je korisnom osećaju kajanja, proisteklim iz bilo kakve namere da povredimo, sebe ili drugoga. Takav koristan stid Buda je opisao kao “zaštitnika ovoga sveta” (lokapāla) Bez njega, naš spoljašnji svet, kao i naši unitrašnji svetovi dezintegrišu se. Život može izgledati lak onima koji vođeni reakcijama slede svaki impuls koji osete, ali ono što takvi ne uočavaju jesu muka i očajanje koje lagano gomilaju u sebi.

S ljubavlju,
ađan Munindo